Statutaire Commissie schorst Patricia De Waele

Op de vergadering van vandaag sprak de Nationale Statutaire Commissie zich – onder voorzitterschap van Willy De Clercq – uit over de klacht die partijvoorzitter Bart Somers had ingediend tegen partijbestuurslid Patricia De Waele. Zij had de unanieme beslissing van het nationaal partijbestuur van 23 mei 2005 aangevochten in een krant.

De betrokken partijen werden gehoord en de Nationale Statutaire Commissie was van oordeel dat partijbestuursleden ten overstaan van de partij en haar werking een grote verantwoordelijkheid dragen. De interne discussie dient absoluut mogelijk te blijven, doch eenmaal een democratische beslissing genomen dient eendracht en samenhang getoond te worden.

Daarom besliste de Nationale Statutaire Commissie om mevrouw De Waele – met ingang van 1 juni 2005 – voor 4 maanden te schorsen. Een schorsing houdt onder meer in dat het geschorste lid tijdens de schorsingsperiode geen bestuursvergaderingen meer mag bijwonen, niet kan deelnemen aan verkiezingen binnen de VLD of zich ook geen kandidaat kan stellen voor een mandaat binnen de VLD.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here