Het fiscale voordeel en moderne terreinwagen

Lichte vrachtwagens kunnen van een fiscaal voordelig regime genieten: zo moet bijvoorbeeld geen belasting op inverkeersstelling betaald worden en de verkeersbelasting is aanzienlijk voordeliger. Ook voor de BTW en de personenbelasting zijn er voordelen voor dit type voertuigen.

Deze fiscale voordelen zijn te verantwoorden door de economische activiteit die met deze voertuigen wordt bedreven. Het is de DIV (dienst inschrijvingen voertuigen) – behorende tot de Federale Overheidsdienst Mobiliteit – die tot nu toe bepaalde welk voertuig als lichte vrachtwagen beschouwd kan worden, op basis van een technische reglementering (KB 15 maart 1968).

Medio 2003 is onder impuls van de Europese reglementering de technische omschrijving van een lichte vrachtwagen versoepeld. Cruciaal element daarbij is de lengte van de laadruimte. Vanaf 1 mei 2003 volstaat het voor wagens met een dubbele cabine dat de lengte van de laadruimte gelijk is aan 30% van de wielbasis (afstand tussen de 2 wielassen), voordien moest dit 50% zijn.

Door deze versoepeling kunnen een aantal voertuigen, waaronder een aantal 4×4's, maar ook een aantal grotere monovolumes, mits een kleine technische ingreep, het fiscaal voordelige statuut van lichte vrachtwagen bekomen. Toch doen ze ons niet meteen denken aan een typische 'camionette' of lichte vrachtwagen.

Het fiscale voordeel voor lichte vrachtwagens blijft bestaan wanneer die lichte vrachtwagen echt voor economische activiteiten wordt gebruikt, bv voor een loodgieter, een glazenwasser, een tuinaannemer, .. Maar voor iemand die met een moderne terreinwagen naar de tennis- of golfclub rijdt , is een fiscaal voordeel van 4.957 euro (BIV) moeilijk te verantwoorden.

De Vlaamse Regering heeft met de federale overheid en met de andere gewesten afgesproken dat vanaf 1 januari 2006 voor de Belasting op Inverkeersstelling (BIV) en de verkeersbelasting een strengere fiscale definitie zal gelden van lichte vrachtwagen. Daarvoor moet een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten worden afgesloten.

Het cruciale element in de strengere fiscale definitie is de lengte van de laadruimte die opnieuw op 50% van de wielbasis wordt gebracht. Dat element zal ervoor zorgen dat vele 'oneigenlijke' lichte vrachtwagens voortaan het juiste fiscale regime zullen ondergaan.

Op voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Dirk VAN MECHELEN, heeft de Vlaamse Regering vandaag het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en het voorontwerp van decreet goedgekeurd. De Raad van State wordt om advies gevraagd.

Bron: Vlaamse overheid

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here