Vlaamse regering zet wegenvignet op de rails

De Vlaamse regering heeft beslist een werkgroep in het leven te roepen die de invoering van een Vlaams wegenvignet met voorbereiden. De Vlaamse regering besliste ook een overleg op te starten met de andere overheden in ons land. Somers: "Het wegenvignet was een belangrijk onderdeel van ons verkiezingsprogramma en werd ook opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord. Met de beslissingen van vandaag wordt het Vlaamse wegenvignet op de rails gezet. De weg is nog lang, maar met de gestructureerde aanpak van de Vlaamse regering moet het zeker mogelijk zijn het wegenvignet nog deze legislatuur in te voeren."

Het Vlaamse wegenvignet moet ervoor zorgen dat niet enkel de Vlaming betaalt voor het wegennet, maar ook de vele buitenlanders die de Vlaamse wegen gebruiken en verslijten.

Somers: "In vele andere Europese landen bestaat al één of andere vorm van tolheffing. Volgens het principe "de gebruiker betaalt", draagt iedereen bij tot het onderhoud van de wegen. Omdat Vlaanderen niet alleen het logistieke hart van Europa is, maar ook een door-rij-land voor vele buitenlandse chauffeurs, is het logisch dat ook Vlaanderen een wegenvignet invoert."

De extra middelen die de Vlaamse overheid verwerft met het wegenvignet moeten voor de VLD bij voorrang gebruikt worden voor de verbetering van het wegennet. Somers: "Om onze positie als logistieke centrum te versterken moeten onze wegen in topconditie blijven en moeten de zogenaamde 'missing-links' worden weggewerkt."

Naast het overzicht van de bestaande initiatieven, gaat de studie ook in op de praktische haalbaarheid van de invoering van een wegenvignet in Vlaanderen. Zo werden systemen onderzocht op hun voor- en nadelen, gaande van het aanbrengen van een vignet op de voorruit tot een elektronisch systeem via satelliet.

Tenslotte moet de invoering van het wegenvignet voor de Vlaming een nuloperatie zijn. Somers: "De Vlaamse verkeersbelasting moet met eenzelfde bedrag verminderd worden en op termijn zelfs volledig verdwijnen."

LAAT EEN REACTIE ACHTER