Zonverslaving treft steeds meer jonge meisjes

Omdat de zon nu toch regelmatig eens ter sprake komt willen we er toch even op te wijzen welke gevaren de zonnekloppers kunnen oplopen. Uit een onderzoek naar het zon- en zonbeschermingsgedrag, vorig jaar uitgevoerd in samenwerking met de provinciale werkgroep Maligne Melanomen Limburg, blijkt dat steeds meer jonge meisjes symptomen van tanorexia vertonen. Tanorexia is een potentieel levensbedreigende verslaving aan zonnen. In het onderzoek werden in totaal 602 adolescenten tussen 14 en 18 jaar ondervraagd.

Erwin De Clerck, diensthoofd preventie bij de Vlaamse Liga tegen Kanker, stelt dat het fenomeen tot nu toe voornamelijk in Groot-Brittannië lijkt op te duiken, maar dat er in ons land vast en zeker ook gevallen van tanorexia aanwezig zijn. Er zijn echter geen concrete cijfers over de Belgische situatie, aangezien er in ons land nog te weinig specifiek onderzoek werd verricht.

Uit het nog niet gepubliceerde Limburgse onderzoek blijkt dat 36.5 % van de ondervraagden drie tot zes uur per dag in de zon doorbrengt. In bijna de helft van de gevallen gebeurt dat op het tijdstip waarop de ultraviolet straling de meeste schade kan aanrichten, met name tussen 12 en 15 uur. Ook het zonbeschermingsgedrag is ondermaats. Ruim 70 procent van de ondervraagde adolescenten blijkt geen bescherming te gebruiken.

Wanneer er onderscheid wordt gemaakt naar geslacht, blijken voornamelijk meisjes (48%) voorstander te zijn van een bruin kleurtje. Uit de onderzoeksresultaten blijkt eveneens dat bij de jongeren de foutieve opvatting bestaat dat zij niets kunnen doen om huidkanker te voorkomen.

Preventiecampagne

Het komt er dus op aan de bevolking voldoende te informeren en te sensibiliseren voor de gevaren van overmatig zonnen.

Erwin De Clerck wijst hier op het feit dat er tot nu toe immers vaak een verkeerde perceptie ontstond door het gebruik van de term 'veilig zonnen' in de campagnes. Daardoor gaan mensen er volgens hem te snel van uit dat, indien men beschermd in de zon gaat liggen, men geen risico loopt. Dit is echter een foute opvatting, die door deze campagne moet worden rechtgezet.

De Clerck wijst er echter op dat de cijfers van het Limburgs onderzoek aantonen dat bijvoorbeeld de overheid en de toeristische sector, die het ideaal van de gebruinde huid blijven naar voren schuiven, dringend actie moeten ondernemen.

Voor meer informatie over Euro Melanoma 2005: http://www.procms.be/euromelanoma

LAAT EEN REACTIE ACHTER