Rapport over de surveillance van HIV/AIDS in België

Infecties met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV). In 2009 zijn in België 1115 nieuwe gevallen van HIV gerapporteerd. Het gaat om het hoogste aantal geregistreerde gevallen sinds het begin van de epidemie. In vergelijking met het eerste semester van 2009 daalde het aantal diagnosen in de loop van het tweede semester met 7%. Deze semestriële daling kan in dit stadium nog niet worden geïnterpreteerd.

Het aantal personen die hun seropositiviteit ontdekken, nam tussen 1997 en 2003 in aanzienlijke mate toe maar lijkt sinds 2004 stabiel te blijven met 1000 à 1115 gevallen per jaar.

Deze cijfers verhullen verschillende evoluties in de getroffen bevolkingsgroepen. Het aandeel van infecties via heteroseksuele contacten, die elk jaar de meerderheid van de gediagnosticeerde infecties vormen, daalt. Deze infecties vertegenwoordigden 67% van de gevallen gediagnosticeerd in 2002 en 48% van de gevallen gediagnosticeerd in 2008.

Het aantal infecties gediagnosticeerd bij homo- en biseksuele mannen neemt integendeel fel toe. Het aantal seropositieve gevallen onder homo- en biseksuele mannen vertegenwoordigde 23% van alle infecties gediagnosticeerd in 2002 en 46% van alle infecties gediagnosticeerd in 2008, voor patiënten van wie de overdrachtswijze bekend was.

Aidsdiagnosen

Het jaarlijks aantal nieuwe AIDSdiagnosen is sinds 1998 stabiel gebleven en schommelt tussen de 120 en 150 nieuwe gevallen die jaarlijks worden gerapporteerd. Sinds 1996 is de incidentie plots gedaald dankzij het gebruik van nieuwe antiretrovirale associaties: in 1995 zijn 256 gevallen gerapporteerd en in 1997 zijn 134 gevallen gemeld.

HIV/AIDS in België. Toestand op 31 december 2009. Semestrieel rapport nr. 70.

Link: http://www.wiv-isp.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER