20 000ste Oost-Vlaams religieus object online

Op vrijdag 4 juni werd de registratie van het 20 000ste Oost-Vlaams religieus object gevierd. Sinds 2007 wordt religieus erfgoed geregistreerd in de online databank van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC). Een 160-tal Oost-Vlaamse collecties zijn opgenomen in de CRKC-databank. Dat is onder meer mogelijk dankzij een enthousiaste ploeg vrijwilligers die zich de afgelopen drie jaar met hart en ziel voor dit project heeft ingezet. Het project Religieus erfgoed online beoogt enerzijds de uniforme, digitale registratie en de optimalisering van het behoud en beheer van het (Oost-)Vlaams roerend religieus erfgoed en anderzijds de virtuele ontsluiting ervan om het opnieuw toegankelijk te maken voor een ruim publiek. Daarvoor werden twee unieke instrumenten ontwikkeld. Ondertussen zijn een 160-tal Oost-Vlaamse collecties online te raadplegen via www.religieuserfgoed.be.

De website www.religieuserfgoed.be fungeert als een portaalsite voor het Vlaams religieus erfgoed en als venster op de daaraan gekoppelde databank. Op de site staat een activiteitenkalender, een gespecialiseerde nieuwsrubriek, duiding bij de betekenis van het religieus erfgoed, tips rond behoud en beheer

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here