Stadsvernieuwingsproject De Porre van start.

In opdracht van de Stad Gent is het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf gestart met de realisatie van het stadsvernieuwingsproject De Porre op de terreinen van de voormalige textielfabriek De Porre. Het ontwerp getuigt van kwalitatief hoogstaand ontwerp en moet de wijk Moscou een nieuwe impuls geven. De ontwikkeling gebeurt in twee zones. De eerste zone rond de Jules de Saint-Genoisstraat wordt omgevormd tot een wijkpark. Ook de uitbreiding van De Sportschool en de ontwikkeling van een wijkcentrum maken deel uit van deze zone. De tweede fase betreft de woonzone en zal aanvang nemen wanneer de brandweer zijn intrek heeft genomen in een elders nieuw op te richten brandweerkazerne. Nu de plannen voor de eerste zone van het project 'De Porre' afgerond zijn werden ze op dinsdag 1 juni voorgesteld aan de buurt. Na afloop was er een hapje en een drankje voor de aanwezigen.

De architecten NERO en TV_111 konden samen met Bureau voor Vrije Ruimte het beste voorstel voorleggen voor de eerste fase van het project. Hierbij wordt de zone rond de Jules de Saint-Genoisstraat omgevormd tot een wijkpark. De Sportschool breidt uit door middel van een nieuwbouw die start in de Jules de Saint-Genoisstraat en doorloopt langs het nieuwe park. Het wijkcentrum wordt opgebouwd uit een deel van de voormalige spinnerij via renovatie en uitbreiding. Schepen Christophe Peeters: "Er komt een speelterrein voor kinderen, een multifunctioneel sportveld, een petanqueterrein en een klimmuur. De omliggende scholen zullen er optimaal gebruik van maken, maar ook de buurt zal er maximaal van genieten".

De start van de ontwikkeling had heel wat voeten in de aarde. Voor tal van gebruikers van de loodsen van De Porre moest de Stad Gent op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Tevens was het wachten op de uitvoering van een bodemsanering door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. De sloop werd in 2009 aangevat en wordt gefaseerd uitgevoerd. Burgemeester Termont: "De waardevolle delen van het fabriekscomplex worden hersteld en geïntegreerd in het park. Zo kunnen bijvoorbeeld de oude fabrieksmuren tuinmuren of klimmuren worden. De koeltoren en de stoomturbine worden als herkenningspunt bewaard".

De Sportschool breidt uit door middel van een nieuwbouw die start in de Jules de Saint-Genoisstraat en doorloopt langs het nieuwe park. Het ontwerp creëert mooie ruimten, overzichtelijke speelplaatsen en gaat een frisse en speelse interactie aan met het wijkpark. Zo komt de hoofdtoegang van De Sportschool en de polyvalente refter aan de zijkant van het park. Schepen Rudy Coddens: "Het is de bedoeling dat de scholen rechtstreeks toegang hebben tot het park. Maar als het park niet gebruikt wordt door de scholen is het toegankelijk voor de buurtbewoners".

Het wijkcentrum wordt opgebouwd uit een deel van de voormalige spinnerij via renovatie en uitbreiding. Het zal bestaan uit een zaal en verschillende lokalen die gebruikt kunnen worden voor verschillende doeleinden en doelgroepen met ruimte voor publiek sanitair en berging. Het wordt de nieuwe stek voor het clubhuis voor senioren, de buurt, jeugd en zitdagen van het OCMW. De woningen langs de Peter Benoitlaan worden pas gebouwd nadat de in die zone gelegen gebouwen gesloopt worden, toegangswegen aangelegd zijn en de brandweer verhuisd is. De eerst sloopwerken in deze zone zijn voorzien vanaf 2011.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here