Vogelbescherming Vlaanderen wil sloop Dosschetorens tijdelijk laten stilleggen

In Viversel, ter hoogte van de Westlaan in Heusden-Zolder, is afgelopen maandag begonnen met de afbraak van twee gigantische torengebouwen op de site van veevoederproducent Dossche. De torens van respectievelijk 55 en 67 meter hoog waren ooit de hoogste van Limburg. De gebouwen werden tussen 1968 en 1970 gebouwd. In 2002 werd de site definitief gesloten. Nv De Scheepvaart kocht het terrein in 2007 maar omdat er geen nieuwe gebruiker werd gevonden, besloot men de gebouwen op de site af te breken en te saneren. Weinig belangrijk nieuws op vogelgebied ware het niet dat er onder het overstekende gedeelte van de resterende toren ongeveer 40 à 50 bewoonde nesten van huiszwaluw hangen.

Sinds de aanvang van de sloop van de kleinste toren op maandag 31 mei zijn vermoedelijk al tientallen huiszwaluwnesten gesneuveld. Deze werken gebeuren in volle broedperiode. Huiszwaluwen in Vlaanderen broeden van ongeveer half mei tot begin oktober. Daardoor dreigen heel wat broedsels van deze bedreigde vogelsoort verloren te gaan.

Jammer genoeg werd Vogelbescherming Vlaanderen vandaag pas op de hoogte gebracht van enerzijds de afbraakwerken en anderzijds de aanwezigheid van een flinke huiszwaluwkolonie. De vereniging heeft deze avond het Agentschap voor Natuur en Bos verzocht om de afbraakwerken onmiddellijk stil te leggen tot zeker eind oktober, conform de bepalingen van art. 10 en 14 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Volgens Vogelbescherming Vlaanderen kunnen de afbraakwerken met enkele maanden uitgesteld worden.

Vele tientallen steden en gemeenten in Vlaanderen geven subsidies aan hun bewoners als zij huiszwaluwnesten onaangeroerd laten of kunstnesten ophangen om huiszwaluwen aan te trekken. De vereniging vindt het daarom bijzonder erg dat langs de andere kant een unieke kolonie van tientallen broedsels verloren gaat door werkzaamheden die ook buiten de broedperiode uitgevoerd kunnen worden. Het gaat zeer slecht met de huiszwaluw in Vlaanderen. De populatie wordt geschat op slechts 8.000 à 11.000 broedparen. In vergelijking met 30 jaar geleden betekent dit een achteruitgang met ongeveer 75%.

http://www.vogelbescherming.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here