Afwijking van het hart- en vaatstelsel meest voorkomende in provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen publiceerde zopas het Eurocat rapport. Hierin staat dat tussen 1989 en 2008 7569 kinderen met een aangeboren afwijking werden geregistreerd op 278.969 geboorten, wat neerkomt op 2,7%. Het Antwerpse gemiddelde ligt daarmee iets hoger dan het Europese gemiddelde dat 2,3% bedraagt. De meest voorkomende afwijkingen in onze regio zijn deze van het hart- en vaatstelsel, gevolgd door afwijkingen van de ledematen. Het Antwerpse register wordt uitgewerkt door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, afdelingen pediatrie, genetica en gynaecologie.

Eurocatsysteem
"Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) is een belangrijke instelling bij het concretiseren van het provinciale milieu-, natuur- en gezondheidsbeleid. Behalve registratie van ziekten voert het PIH ook onderzoek naar de relatie milieu en gezondheid, preventie van kanker, astma en allergie. Als provinicie hebben we op dit vlak al heel wat ervaring en expertise opgedaan", aldus gedeputeerde voor leefmilieu Rik Röttger.
Sinds 1989 registreert de provincie Antwerpen, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, aangeboren afwijkingen bij kinderen volgens het Eurocat-registratiesysteem (European surveillance of Congenital Anomalies). Doel van de registratie is te komen tot een opvolging van aangeboren afwijkingen in de provincie Antwerpen. Voorbeelden van deze aangeboren afwijkingen zijn: open ruggetje, gespleten lip, hartafwijkingen, klompvoetjes, syndroom van Down,

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here