Minister Turtelboom maakt eerste schijf investeringsprogramma 2010 voor de brandweer vrij

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) maakt 134.000 euro vrij in het kader van het investeringsprogramma 2010 voor de aankoop van brandweerhelmen, brandweervesten en brandweerbroeken. Minister Turtelboom had hiervoor de toelating nodig van de ministerraad omdat ze in lopende zaken niet alleen kan beslissen over de verdeling van het geld.

Jaarlijks voorziet Binnenlandse Zaken 536.000 euro voor de aankoop van individueel beschermingsmateriaal voor brandweermannen. Het gaat dan voornamelijk om brandweerhelmen, -jassen en -broeken. Minister Turtelboom maakt nu 134.000 euro vrij van het totaal bedrag van 536.000 euro. Het vrijgemaakte bedrag is berekend op basis van twaalfden waarmee de regering in lopende zaken moet werken. Annemie Turtelboom: "Met het geld zullen de gemeenten die aangaven dat ze nood hebben aan materiaal, een subsidie krijgen voor de aankoop van de nodige kledij. In het totaal kunnen met het geld 268 brandweerhelmen, 185 brandweerjassen en 180 brandweerbroeken aangekocht worden".

LAAT EEN REACTIE ACHTER