Schepen vlotter naar havens Gent en Terneuzen

Vandaag hebben Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports en de nautische partners afspraken gemaakt voor een betrouwbaardere planning bij de sluizen van Terneuzen en de nautische dienstverleners. Doel hiervan is ongewenste wachttijden en vertragingen bij vertrek te voorkomen. De afspraken borgen samenwerking, afstemming en communicatie tussen de haven- en vaarwegbeheerders, loodsen, sleepdiensten en bedrijfsleven. De bedrijvigheid op het Kanaal van Gent-Terneuzen leidt geregeld tot pieken in het scheepvaartaanbod bij de sluizen van Terneuzen, met wachttijden tot gevolg. Voor de gehele logistieke keten is dit ongewenst, want voor alle partijen heeft een betrouwbare planning voor de scheepvaart en de daarmee samenhangende activiteiten de grootste prioriteit.

De kersvers ondertekende afspraken geven richting aan het zo optimaal plannen van de scheepvaart van en naar Gent en Terneuzen. De planning van de sluizen in Terneuzen staat hierbij centraal, gebaseerd op vertrek- en aankomstplanningen. Ook zijn afspraken gemaakt over welke schepen prioriteit krijgen bij bijvoorbeeld gelijktijdig vertrek of aankomst uit en in een haven.De afspraken regelen dat reeds 24 uur voor de aankomst van een schip gestart wordt met het maken van de planning op basis van vraag en aanbod en prioriteit. Twaalf uur voor aankomst gaan ook alle nautisch betrokken partners, zoals loodsen en de sleepdiensten, controleren of de planning haalbaar is. Zo kunnen betrouwbare afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld de stuwadoors en ploegen besteld om te lossen en te laden. Zes uur voor aankomst wordt de planning definitief. Vanaf dat moment zijn verschuivingen alleen nog mogelijk indien het geen gevolgen heeft voor de andere schepen in de planning.

De zogeheten ketenplanning van een schip is transparant voor de betrokken havens, de betrokken nautische dienstverleners en de bedrijven. Iedere partij gaat zijn informatie uitwisselen via het zogeheten Central Broker System. Over een jaar worden de werkafspraken geëvalueerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here