Vlaamse regering ontneemt vrije keuze ouders voor kinderopvang

De Vlaamse socialisten juichen toe dat de Vlaamse Regering zich vandaag principieel zal scharen achter een nota over het nieuwe kaderdecreet kinderopvang. In die nota is sprake van een doorverwijzingsloket. Ouders die op zoek zijn naar een plaats in de kinderopvang zullen door een lokaal bestuur worden doorverwezen naar een opvanginitiatief, aldus Vlaams parlementslid John Crombez van de SP.A. Open VLD verwerpt elke inperking van de vrije keuze van de ouders en verwijt de Vlaamse meerderheidspartijen dat ze zich willen profileren in de pers ten koste van het debat in het parlement.

De voorbije maanden kaartte Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght al verschillende keren aan dat de meerderheidspartijen de inhoudelijke discussies over het nieuwe kaderdecreet kinderopvang telkenmale in de pers voeren in plaats van in het parlement. Het is duidelijk dat SP.A en CD&V zich in het debat over de kinderopvang willen profileren ten opzichte van elkaar en vooral hun eigen visies proberen te beklemtonen en door te drukken in het nieuwe kaderdecreet kinderopvang.

Vera Van der Borght: ,,Ik neem akte van het feit dat Minister Vandeurzen deze belangrijke nota op de Vlaamse Regering brengt voor goedkeuring, terwijl dit formeel niet eens staat weergegeven op de agenda van de ministerraad die aan alle parlementsleden wordt toegestuurd. Nog straffer is dat collega Crombez wel op de hoogte is en er vrijuit over communiceert in de pers, terwijl de minister aanvankelijk alle commentaar aan de kranten weigerde om vervolgens toch in de media te reageren. Het is duidelijk dat de meerderheidspartijen zich in dit debat al maandenlang willen profileren ten opzichte van elkaar, terwijl we in het Vlaams Parlement nog geen woord gewisseld hebben over dit zeer belangrijke kaderdecreet."

Inhoudelijk zijn er nochtans punten voor discussie genoeg. Zo betekent het aangekondigde lokale doorverwijzingsloket een zware inperking van de vrije keuze voor de ouders. Open VLD heeft altijd gepleit voor een loketfunctie binnen het Sociaal Huis van de lokale besturen, waarbij enkel informatief aan de ouders een overzicht van het aanbod wordt gegeven. Van een afstemming van vraag en aanbod via een doorverwijzing door de overheid kan geen sprake zijn.

Vera Van der Borght:,,De Vlaamse meerderheid toont hiermee aan dat ze opnieuw gelooft in de rol van vadertje staat in plaats van de keuzevrijheid van de ouders. Laat ons vooral investeren in veel meer plaatsen om keuzevrijheid te versterken, in plaats van in een nieuw overheidsloket dat veel geld kost en de keuzevrijheid net wegneemt. Er moet wat ons betreft ook veel meer aandacht gaan naar de combinatie van werk- en gezinsleven via flexibele en occasionele opvang in de late en vroege uren en door meer aanbod in de buitenschoolse kinderopvang te voorzien tijdens de schoolvakanties."

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here