Havenbedrijf Gent en UNIZO werken nauwer samen

Het Havenbedrijf Gent en UNIZO gaan in de toekomst nauwer samenwerken. Daartoe ondertekenen ze op woensdag 28 april een overeenkomst. Schepen Christophe Peeters: "De Gentse haven is internationaal actief, daarom hecht het Havenbedrijf veel belang aan de betrokkenheid van het bedrijfsleven. Vandaar de losche stap om de banden met UNIZO aan te halen. UNIZO behartigt als onafhankelijke organisatie immers de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van zelfstandige ondernemers".

Met de ondertekening van deze overeenkomst wordt de huidige samenwerking niet enkel voortgezet, maar ook uitgebreid. Zo worden er onder meer elk jaar twee evenementen georganiseerd om een brug te slaan tussen beide ondernemersnetwerken. Het Havenbedrijf zal zijn klanten stimuleren om samen met leden van Unizo projecten uit te voeren. Omgekeerd zal UNIZO haar leden informeren over de mogelijkheden van het Havenbedrijf Gent als commerciële partner. Het Havenbedrijf zal de leden van Unizo informeren over de actualiteit en de kennis die ze kan inzetten. Jaarlijks zal er een overlegmoment plaatsvinden om de samenwerking tegen het licht te houden.

Voor 2010 nodigt UNIZO het Havenbedrijf alvast uit om aanwezig te zijn op de informele ontmoetingen tussen KMO's en de Vlaamse Economische Vertegenwoordigers. UNIZO zal de haven bij haar handelsmissies betrekken indien het een land betreft dat voor de haven van belang is. In dit kader kunnen seminaries in de Gentse haven plaatsvinden of kan de haven als spreker optreden. Zo vond alvast in de aanloop naar de prinselijke missie naar Brazilië (15 tot 21 mei) al een infoavond plaats: het Havenbedrijf liet UNIZO leden kennismaken met export en import met Brazilië, bankzaken met Brazilië en een aantal getuigenissen. Verder worden elkaars grensoverschrijdende contacten aangeboord. Het Havenbedrijf stelt alles in het werk om met UNIZO een KMO netwerkevenement te organiseren bij een bedrijf in de haven.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER