Nieuwe wet voor het houden struisvogels, emoes, nandoes

Nieuwe wetgeving voor het houden van loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes). Vandaag, vrijdag 13 mei 2005 is in het Staatsblad het Koninklijk Besluit voor het houden van loopvogels gepubliceerd. Dit besluit stelt de voorwaarden vast voor het houden van struisvogels, emoes en nandoes op diervriendelijke wijze. De houders van loopvogels hebben zes maanden om te voldoen aan deze voorschriften die in werking treden vanaf 1 december 2005. In de tussenperiode zullen de dierenwelzijncontroleurs een specifieke opleiding krijgen.

Het houden van struisvogels, emoes en nandoes voor de vlees-, leder- en vederproductie is sinds de jaren negentig in opmars in Europa. De dierenbeschermingsverenigingen maakten zich grote zorgen over het welzijn van deze van oorsprong "exotische" dieren in onze contreien.

Inspelend op die bezorgdheid stelde ons land samen met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland voor de Raad van Europa een ontwerptekst met minimumvoorwaarden op die werd goedgekeurd als een Europese Aanbeveling inzake de bescherming van loopvogels. Deze tekst diende als basis voor het huidige Koninklijk Besluit.

De belangrijkste verplichtingen zijn:

·De dieren moeten steeds over zowel een binnenverblijf(schuilhok) als buitenverblijf beschikken waarvan de afmetingen voor de verschillende soorten loopvogels vastgesteld zijn;
·De loopvogels moeten in groep gehouden worden;
·De loopvogels moeten de mogelijkheid hebben om een zandbad te nemen, of voor emoes een waterbad;
·Weiden voor loopvogels mogen niet met prikkeldraad of schrikdraad omheind zijn;
·De dieren moeten voor een goede vertering ruwvoeder en steentjes beschikken.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here