Paul Magnette pleit voor de ontwikkeling van elektrische wagens in België.

Autoworld – 20 april 2010 Ter gelegenheid van de opening van het seminarie in Autoworld, dat door de departementen Energie en Mobiliteit werd georganiseerd, heeft minister van Klimaat en Energie Paul Magnette de oprichting aangekondigd van werkgroepen die een strategisch beleidsplan zullen opstellen voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen in België.

Met de inwerkingtreding van het energie- en klimaatpakket is ons land gebonden aan dwingende doelstellingen met betrekking tot hernieuwbare energie. In de transportsector moet tegen 2020 de doelstelling van 10% hernieuwbare energie gehaald worden. Elektrische wagens maken deel uit van de oplossing. « De elektrische wagen is zeker een goede piste om de transportsector schoner en minder vervuilend te maken, maar het is niet de enige zaligmakende oplossing», zei de minister. « Duurzame mobiliteit kan er enkel komen als we er in slagen het individuele gebruik van auto's te verminderen en door de verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer.»

De ontwikkeling van elektrische wagens biedt zowel ecologische als economische kansen. De voordelen op het vlak van volksgezondheid en stadscomfort kunnen niet verwaarloosd worden. Elektrische voertuigen maken veel minder lawaai en stoten ook veel minder fijn stof uit. Ze vormen een nieuwe afzetmarkt voor belangrijke investeringen uit de automobielsector, meer bepaald voor constructeurs, alsook voor de producenten en vervoerders van elektriciteit.

Maar ondanks deze voordelen moeten een aantal vragen nog beantwoord worden en moeten er beslissingen genomen worden over de aanpassing van de elektrische infrastructuur, de technologie voor de tellers, laadpunten, batterijen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here