Wie klaagt er over de Provincie?

De Provincie Oost-Vlaanderen hanteert sinds 2007 een systeem van klachtenbehandeling waarbij elke klacht die binnenkomt, onderzocht wordt. De Provincie behandelt deze klachten met de bedoeling om er lessen uit te leren en de dienstverlening aan te passen indien nodig. De organisatie gebeurt onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben. Iedereen kan een klacht indienen over de werking van de provincie of een handeling of beslissing van werknemers van de provincie. Klachten worden schriftelijk ingediend per brief, via het meldpunt op de website van de provincie www.oost-vlaanderen.be (doorklikken op 'Over de provincie' > 'Heb je een klacht?') of via e-mail naar info@oost-vlaanderen.be.

In 2009 werden er 112 klachten ontvangen. Van de 112 klachten die in 2009 binnenkwamen, bleken er 61 betrekking te hebben op provinciale bevoegdheden. De overige klachten werden aan andere overheden overgemaakt. De 61 klachten die binnenkwamen, betekenen een daling met ongeveer 1/3 tegenover het jaar 2008. Maar liefst 21 klachten hadden betrekking op één manifestatie (nl. lawaaihinder n.a.v. het techno-evenement 'The Qontinent' in het provinciaal domein Puyenbroeck). Ongeveer 55% van alle klachten heeft betrekking op diensten waar de burger veelvuldig contact mee heeft. Dit zijn domeinen: 38%, sport: 8% en onderwijs: 8%. Over ruimtelijke ordening (6%) en stedenbouw (10%) en andere sectoren zijn er relatief weinig klachten. 43% van de klachten zijn gegrond.

De meest voorkomende klachten zijn:

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here