VMS bekroont ID'Flor als meest duurzame sierteler

Naar aanleiding van de Gentse Floraliën 2010 reikt het Vlaams Milieuplan voor de Sierteelt een prijs uit voor de deelnemer die het meeste inspanningen leverde op het vlak van duurzaamheid. Egon Triest en Griet Grillaert, respectievelijk waarnemend voorzitter en coördinator van VMS/, overhandigden de trofee aan bedrijfsleider Etienne Floréé en het management van ID'Flor. Tijdens de Floraliën mag ID'Flor de trofee uitstallen zodat alle bezoekers de meest duurzame sierteler van Vlaanderen kunnen herkennen. De gezamelijke bedrijfsleiding van ID' Flor was erg verheugd met deze erkenning van hun constante inspanningen om zich te verbeteren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze zijn ervan overtuigd dat ook hun klanten deze prijs naar waarde zullen weten te schatten, het is immers niet altijd gemakkelijk om aan de prijs- en kwaliteitseisen van de markt te voldoen zonder de principes van duurzaamheid te verloochenen.

VMS is een vzw die al bijna vijftien jaar ijvert voor een duurzamere sierteelt. Telers kunnen zich vrijwillig aansluiten om een objectief beeld te krijgen van hun milieu-inspanningen en hiermee ook naar buiten treden. VMS leden houden periodieke registraties bij van hun verbruikte hoeveelheden gewasbeschermingmiddelen, meststof en energie. Deze verbruiken worden dan omgerekend naar een score die bij ID 'Flor de voorbije vijf jaar consistent erg hoog lag. Daarnaast voldoet het bedrijf ook aan de eisen van het MPS GAP certificeringschema. Dit betekent dat het bedrijf een duurzame visie heeft op onder meer personeelsbeleid, veiligheid en afval. ID 'Flor is naast een maatschappelijk verantwoorde onderneming ook een vooraanstaand sierteeltbedrijf met een grote productie kwaliteitspotplanten. In het assortiment zitten enkele exclusieve variëteiten en eigen selecties. VMS is zeer tevreden dat het deze prijs kan uitreiken aan een bedrijf dat ook op andere vlakken een voortrekker is in de Vlaamse sierteelt.

ID'Flor is een MPS-GAP gecertificeerd bedrijf dat streeft naar een duurzame en milieubewuste teelt van potplanten door middel van investeringen in milieu, verantwoorde teelten en infrastructuur. Het bedrijf heeft een breed aanbod sierteeltproducten voor de binnen- en buitenlandse markt. Er bovendien veel belang gehecht aan samenwerking, respect, eenvoud en resultaatgerichtheid. ID' Flor is opgebouwd uit vier afzonderlijke entiteiten die elk focussen op een bepaalde teelt. Het volledige bedrijf behoort tot de Floré Groep. Daaronder resorteren onder andere ook nog het jongplantenbedrijf Microflor en het groothandelsbedrijf Floréac. In elk van de vestigingen wordt constant gestreefd naar optimalisatie van de teelttechniek en automatisering waar het kan. Link: http://www.vms-vzw.com/nl/ en http://www.idflor.com/.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER