Asbestfonds bestaat drie jaar.

Op 1 april was het exact drie jaar geleden dat het Asbestfonds operationeel werd. Er werd hard gewerkt om heel wat asbestslachtoffers en eventuele nabestaanden een vergoeding uit te keren. Asbest werd vaak gebruikt omwille van zijn goede eigenschappen (sterk, isolerend, goedkoop) waardoor het geschikt was bij allerlei werkzaamheden. Als keerzijde van de medaille bleek asbest erg schadelijk voor de gezondheid. Doordat asbest wereldwijd een veel gebruikt product was geworden, vallen er vandaag nog steeds asbestslachtoffers. Bovendien is het zo dat het soms tientallen jaren duurt eer men ziek wordt van eerder ingeademde asbestdeeltjes.

Tot voor 1 april 2007 verleende de Belgische sociale zekerheid sommige asbestslachtoffers een financiële tegemoetkoming via het Fonds voor de beroepsziekten. Niet iedereen kwam aanmerking. Drie jaar geleden werd naast het Fonds voor de beroepsziekten het Asbestfonds opgericht. Sindsdien kunnen alle slachtoffers van asbestose of kwaadaardig mesothelioom aanspraak maken op een schadeloosstelling. Toen het Asbestfonds (AFA) nog in zijn kinderschoenen stond, lag er heel veel werk op tafel. Zo kwamen er niet alleen heel wat nieuwe aanvragen binnen, maar moest men ook alle door het Fonds voor de beroepsziekten gekende asbestslachtoffers informeren omtrent de nieuwe regeling en kon men in heel wat gevallen na onderzoek een bijkomende vergoeding toekennen.

Het Asbestfonds heeft ondertussen 578 slachtoffers van mesothelioom erkend. In 865 gevallen leidde dit tot een positieve beslissing. Dat het aantal positieve beslissingen hoger ligt dan het aantal erkende slachtoffers, heeft te maken met het feit dat deze ziekte helaas dodelijk is en dat dus het AFA – naast een vergoeding voor slachtoffers bij leven – ook een vergoeding aan de nabestaanden kon toekennen (en dit op basis van een nieuwe beslissing). Wat betreft asbestose heeft het Fonds tijdens dezelfde periode 1.665 beslissingen genomen, waarvan 481 maal met een positief resultaat. Als we de nabestaanden buiten beschouwing laten, spreken we hier van 443 erkende slachtoffers van asbestose. Dat nog niet de helft van de aanvragen een positieve beslissing kreeg, komt vooral doordat bij heel wat mensen de vroegere asbestblootstelling enkel tot zogenaamde 'pleurale plaques' heeft geleid en niet tot zwaardere aandoeningen als asbestose.

Jan Uytterhoeven van het Asbestfonds, is erg opgetogen met de manier van werken van de organisatie. "Hoewel we in het begin met de nodige kinderziekten kampten, kunnen we nu alle aanvragen vlot behandelen. Zo krijgen de aanvragers voor een vergoeding omwille van een mesothelioom gemiddeld na 4 maanden een beslissing (afhankelijk van de volledigheid van de aanvraag). Daarnaast vermoed ik dat België zelfs op wereldvlak een absolute voortrekkersrol speelt op het vlak van de diagnose van mesothelioom. Elke aanvraag wordt bekeken door een panel van 9 experts. Zo zijn we zeker dat onze beslissingen correct zijn."

In principe mag iedereen een aanvraag voor schadeloosstelling indienen. Slachtoffers van mesothelioom krijgen maandelijks een forfaitair en belastingvrij bedrag van 1560,60 euro. Eventuele nabestaanden krijgen een eenmalige som, gaande van 15.000 tot 31.000 euro. De vergoeding bij asbestose wordt bepaald aan de hand van een percentage, dat afhankelijk is van de graad van lichamelijke ongeschiktheid. Overigens gaat het telkens om geïndexeerde bedragen. "We vermoeden dat de meeste slachtoffers die in aanmerking komen voor een vergoeding ondertussen door het AFA zijn erkend", aldus Jan Uytterhoeven. "Toch zullen er zeker nog wel mensen zijn die recht hebben op een uitkering, maar niet op de hoogte zijn van ons bestaan. Mogelijk zijn er ook mensen die zich niet de moeite getroosten om een vergoeding aan te vragen omdat ze vermoeden dat het een zware procedure is die jaren aansleept. Wie echter een aanvraag indient, zal spoedig door ons verder geholpen worden". U kan deze brochure raadplegen via de website: http://www.afa.fgov.be

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here