100 miljoen euro voor 200 projecten aan fietsinfrastructuur

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelde vandaag het eerste geïntegreerde fietsinvesteringsprogramma voor. Op het programma staat 100 miljoen euro ingeschreven voor meer dan 200 fietsinfrastructuurprojecten. Het Fietsteam werkt nu een meerjarenprogramma uit voor 2011-2014. Minister Crevits stelt ook het tweede fietspadenrapport voor. Er werden 7.168 kilometer fietspaden langs gewestwegen gecontroleerd op comfort. In vergelijking met twee jaar geleden is het comfort toegenomen: 9% scoort onvoldoende waar dat in het rapport van 2008 nog 11% was. Minister Hilde Crevits: "Deze geïntegreerde samenwerking zorgt er voor dat de neuzen in dezelfde richting staan met het oog op het realiseren van 1 globaal programma. Voor de fietsers is het niet belangrijk wie de investeringen uitvoert. Voor de fietsers telt enkel het resultaat".

Waarom is er nood aan een Integraal FietsInvesteringsprogramma?

Vlaanderen heeft een Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) van ongeveer 12.000 kilometer. Dit netwerk is onvoltooid. Verschillende overheidsdiensten en verschillende overheden kunnen fietsinfrastructuur aanleggen. Op het terrein leidt dit soms tot een versnippering van de infrastructuur bij het tot stand brengen van het Fietsroutenetwerk. Tussen de diensten onderling bestaat onduidelijkheid over wie dan wel instaat voor een bepaalde strook fietspad of de aanleg van een fietstunnel of fietsbrug. Met als gevolg dat missing links in het BFF niet opgelost worden. Om dit te stroomlijnen stelde minister Crevits een Fietsteam samen.

Wat doet het Fietsteam?

Het Fietsteam maakt collegiaal een voorstel van integraal investeringsprogramma voor fietsinfrastructuur op en legt het aan de minister voor. Het Fietsteam bekijkt welke dienst het best geplaatst is voor de uitvoering van de onderscheiden projecten en doet een voorstel van financiering en planning voor elk project. De projectmanagers zorgen voor de uitvoering en opvolging van het goedgekeurde investeringsprogramma. Dit eerste integraal fietsinvesteringsprogramma bestaat in eerste instantie uit fietspaden langs gewestwegen en gemeentewegen, inclusief fietsbruggen en -tunnels. Daarnaast doen de Vlaamse waterwegbeheerders investeringen in de aanleg van jaagpaden en fietsbruggen. Ook De Lijn draagt zijn steentje bij door het voorzien in fietsenstallingen op halteplaatsen en in stationsomgevingen. Samen goed voor meer dan 200 projecten aan fietsinfrastructuur.

Hoe gebeurt de financiering?

De Fietspot omvat een bundeling van de middelen uit verschillende diensten die op een efficiënte en gecoördineerde wijze samenwerken. De Fietspot 2010 bedraagt 100 miljoen euro. De aanwezigheid van alle provincies is vereist, gelet op hun rol van beheerder van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Bovendien besteden de provincies samen nog eens 10 miljoen euro extra via het Fietsfonds aan de subsidiëring van fietspaden langs gemeentewegen. En aangezien ca. 60% van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk gelegen is langs gemeentewegen, is de aanwezigheid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten in het Fietsteam evident.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here