Sperperiode voor kleding, schoenen en lederwaren start voor zomersolden op 6 juni

Nieuwe koopjeswet met verkorte sperperiode wordt op 12 april gepubliceerd. Brussel, 9 april 2010 – Maandag wordt de wet betreffende marktpraktijken en bescherming van de consument – de opvolger van de bestaande wet handelspraktijken – in het Staatsblad gepubliceerd. Dat betekent in de praktijk dat er nog enkel voor de sectoren van de kleding, schoenen en lederwaren een sperperiode zal gelden. Alle andere sectoren zijn niet langer gebonden door een sperperiode en mogen naar believen prijsverminderingen aankondigen heel het jaar door. Voor kleding, schoenen en lederwaren is de sperperiode gehalveerd. De sperperiode gaat niet langer in op 15 mei en 15 november, maar wel op 6 juni en 6 december. Minister Van Quickenborne betreurt de verwarring die hierover werd veroorzaakt door ModeUnie en Unizo en roept alle zelfstandigenorganisaties op hun leden correct in te lichten.
Spoedbehandeling nieuwe wet marktpraktijken

De nieuwe wet marktpraktijken (die formeel eigenlijk uit twee wetten bestaat) werd via een spoedeisende procedure door het parlement behandeld. De Kamer keurde het ontwerp goed op 11 februari 2010. In de Senaat werd de wet definitief goedgekeurd op 18 maart 2010. Het parlement heeft daarop de officiële wetteksten opgemaakt die vervolgens ondertekend werden door alle bevoegde ministers. Deze week heeft de Koning de wetten ondertekend. Maandag 12 april 2010 zal de nieuwe wet in het Staatsblad verschijnen. Ter vergelijking: de vorige wet handelspraktijken uit 1991 werd pas na 6 jaar parlementaire behandeling goedgekeurd.

De wet treedt in werking 30 dagen na publicatie. Dit houdt concreet in dat er geen overlap zal zijn met de vroegere sperperiode die normaal startte op 15 mei. De nieuwe sperperiode zal starten op 6 juni.
Versoepeling van regels sperperiode en solden

Inzake sperperiode en solden voorziet de nieuwe wet het volgende:
De sperperiode wordt afgeschaft behalve voor 3 producten (kleding, schoenen, en lederwaren). Vroeger mochten winkels vanaf 15 mei en 15 november vóór de zomer- respectievelijk wintersolden wel prijsverminderingen geven maar ze mochten deze niet aankondigen. Voortaan zal de sperperiode starten op 6 juni en 6 december voor de zomer- respectievelijk wintersolden. Voor alle andere producten (ongeacht of het gaat om seizoensgebonden of niet-seizoensgebonden producten) mogen prijsverminderingen worden gegeven en aangekondigd gans het jaar door.
Voortaan zijn solden op alle producten toegelaten. In de vroegere wet werden solden nog beperkt tot seizoensgebonden producten. Deze omschrijving gaf in het verleden aanleiding tot grote verwarring bij handelaars en consumenten. De nieuwe soldenregeling wordt dus eenvoudig en soepel.

Betrokkenheid zelfstandigenorganisaties

De verschillende zelfstandigenorganisaties Unizo, NSZ, LVZ en UCM, alsook distributieorganisatie FEDIS waren nauw betrokken bij de voorbereiding van deze wet. Over de totstandkoming en de inwerkingtreding van de nieuwe wet is er constant overleg is geweest tussen het kabinet en de middenstands- en distributieorganisaties.
Zo werden zij vanaf de start van de parlementaire procedure ingelicht dat gestreefd zou worden naar een publicatie vóór 15 april 2010. Na de goedkeuring in het parlement werden dezelfde organisaties nogmaals op de hoogte gebracht dat alles op schema zat en 15 april voor publicatie zou gehaald worden.

Gisteren werd aan verschillende betrokkenen zelfs de definitieve publicatiedatum van 12 april meegedeeld. Sinds de ondertekening van de wet heeft de Economische Inspectie op vragen van handelaars over de sperperiode steeds geantwoord dat de nieuwe sperperiode op 6 juni zal starten.

De minister betreurt dan ook de foutieve berichtgeving in de media en de verwarring die gezaaid werd door de reactie van de ModeUnie en Unizo. Mid-season sales, reclame-investeringen en andere seizoensplanning komen allerminst in gevaar.

Minister van Economie Vincent Van Quickenborne: "Ik betreur ten zeerste de foutieve berichtgeving in de media omtrent de inwerkingtreding van de nieuwe wet marktpraktijken. De planning die door werd vooropgesteld, is stipt gerespecteerd. Ik roep de zelfstandigenorganisaties dan ook op om hun leden correct te informeren over de start en het toepassingsgebied van de nieuwe sperperiode." www.Quickonomie.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here