UGent kiest nieuwe vertegenwoordigers

Van 22 tot 26 maart konden de studenten en het assisterend academisch personeel van de UGent nieuwe vertegenwoordigers kiezen voor de Raad van Bestuur, de Sociale Raad en de Raden van de faculteiten. Bijna 5.000 studenten brachten hun stem uit. Zij kozen 4 nieuwe vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur: Joeri Deryckere (faculteit Letteren en Wijsbegeerte), Wouter Degrève (faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen), Kliment Kostadinov Pramatarski (faculteit Ingenieurswetenschappen) en Evelyn De Blieck (faculteit Economie en Bedrijfskunde). De verkozen studentenvertegenwoordigers zetelen van 1 oktober 2010 tot 30 september 2012. Ook voor de faculteitsraden, in totaal 95 mandaten, verspreid over de elf faculteiten en de Sociale Raad (vier mandaten) kozen de studenten nieuwe vertegenwoordigers.

Sarah Claerhout zal in de Raad van Bestuur de assistenten van de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Economie en Bedrijfskunde, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Politieke en Sociale Wetenschappen vertegenwoordigen. Ewald Pauwels wordt vertegenwoordiger voor de faculteiten Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen. Bart Ampe ten slotte zal in de Raad van Bestuur de assistenten van de faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen vertegenwoordigen. Ook voor de faculteitsraden werden nieuwe vertegenwoordigers van het assisterend personeel aangeduid. Voor de 11 faculteiten samen werden 45 vertegenwoordigers aangeduid.

De UGent streeft naar een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak om zo een doeltreffend beleid te kunnen voeren. Daarom is de inbreng van studenten bijzonder belangrijk voor de universiteit. Ze worden actief betrokken en nemen verantwoordelijkheid op. Intensieve studentenparticipatie is dan ook een essentieel kenmerk van de UGent.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here