3120 blikjes "COCAINE" in beslag genomen bij importeur

Zodra het Voedselagentschap ervan op de hoogte werd gebracht dat de energiedrank "COCAINE" eventueel in België werd verdeeld, werd een onderzoek opgestart. De distributie zou niet alleen ethische problemen kunnen opleveren, aangelegenheid waarvoor het FAVV overigens niet bevoegd is. De blikjes zouden ook een aantal non-conformiteiten vertonen die het uit de handel nemen van het product rechtvaardigen (inbreuken met betrekking tot de etikettering, buitensporig grote gehalten aan vitaminen en cafeïne).
Meteen werd dan ook de procedure opgestart om de blikjes uit de handel te nemen. Tot nu toe zijn 3120 blikjes in beslag genomen bij de importeur.

Voor zover uit het onderzoek reeds blijkt, zou slechts één importeur betrokken zijn. Wij benadrukken nogmaals dat alle onregelmatigheden die worden vastgesteld bij producten in de distributie, kunnen worden gemeld op meldpunt@favv.be of op het gratis telefoonnummer 0800 13 550

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here