Opnieuw protest tegen Scheldemug.

Tijdens de inhuldiging van het nieuwe fietspad langs de Schelde te Gentbrugge kreeg Vlaams minister Hilde Crevits als toemaatje een bus muggenspray overhandigt. Britt Broes en Noëlla Vermassen willen als buurtbewoners dat er dringend iets gebeurt tegen de ongewenste Scheldemug (culicoides riethi of knijten) die ervoor zorgt dat buurtbewoners in de zomer niet meer buiten kunnen komen zonder gestoken te worden. De Scheldemug vormde de afgelopen zomers een echte plaag. Buurtbewoners klagen steen en been over de venijnige steken en het soms langdurige genezingsproces. En het ergste van al: ze zitten overal en er is geen kruid tegen gewassen. Het is volgens schepen van Milieu Tom Balthazar een unieke situatie dat deze insecten in bewoond gebied vertoeven en het is niet zeker of er een remedie bestaat. De ene pleit voor vernatting, de andere weer voor verdroging van deze onbevaarbare Scheldearm.

Daarom installeerde W&Z vorig jaar een pomp in het stuwcomplex van Gentbrugge die water overpompt aan een debiet van 2 kubieke meter per seconde. Door de geul die hierdoor ontstond werd het stuk Schelde waar de larven van de knijt voorkomen vernat. W&Z heeft verder beslist een studie te laten uitvoeren om recreatieve vaart met een maximum aan vergroening op de Scheldearm te organiseren. Schepen Balthazar: "Of het veel zal helpen, is nog de vraag, maar het aantal klachten is in elk geval sterk verminderd. Alle huisartsen en apothekers zijn op de hoogte gebracht van wat ze kunnen doen tegen de beten van deze knijten en welke maatregelen men kan nemen om de insecten af te weren". Eer deze Scheldearm uitgedroogd is, zal er nog veel water naar de zee stromen. Maar een deel onder water zetten, dat kan op korte termijn. Daarom werd eerst daarvoor gekozen. Schepen Tom Balthazar volgt de situatie in elk geval op de voet en werkt samen met de bewoners aan een oplossing

Frank Maes van Natuurpunt Gent ziet het niet zo somber in: "De Schelde vormt hier een dynamisch zoetwatergetijden- gebied dat veel vogels aantrekt. En waarop zich een boeiend dieren- en plantenleven ontwikkeld. Het slib biedt voedsel voor eenden en steltlopers. De rietkragen hebben op zich een hoge belevingswaarde en herbergen bijzondere vogels zoals kleine karekiet, rietgors en waterral.Erg belangrijk is ten slotte ook dat dit stuk Benedenschelde feitelijk deel uitmaakt van de groenpool Gentbrugse Meersen en Damvallei – een gebied dat Europese bescherming geniet in het kader van de Habitatrichtlijn. Bij de besluitvorming moet hier dan ook rekening mee worden gehouden". Frank Maes hekelt de zelfverklaarde vertegenwoordigers van de buurt die beweert dat het stinkt en dat het een schande is: " Natuurpunt Gent denkt dat het slib weg moet van tussen de oren van de populisten. Dit stuk Benedenschelde is geen vieze, stinkende modderpoel. Het is veeleer een mini Verdronken Land van Saeftinghe, een schitterende natuurader die tot in de stad reikt. Het lijkt ons best mogelijk om de bevolking te wijzen op de interessante, zelfs fraaie aspecten van dit getijdengebied, waarlangs het leuk fietsen is, begeleid door de zang van kleine karekieten en met uitzicht op bergeendenkuikens of een koppel knobbelzwanen".

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here