Zorgnet Vlaanderen gaat chronische registritis te lijf

Chronische registritis is een hardnekkige aandoening die vooral overheden treft. De ziekte uit zich in het ongecontroleerd opleggen van tal van registraties, die vaak dubbel gebeuren, ongebruikt blijven of nergens toe leiden. Grote slachtoffers zijn de meer dan 800 medewerkers uit de zorgsector die dagelijks allerlei gegevens moeten registreren. Zorgnet Vlaanderen biedt een krachtige therapie.

De Vlaamse en de federale overheid zijn in hetzelfde bedje ziek en leggen de zorgvoorzieningen tal van registraties op. Voor alle duidelijkheid: niemand twijfelt aan het belang van een gezonde uitwisseling van patiënteninformatie. En dat ook de overheid op de hoogte wil blijven van onder meer administratieve gegevens, financiële informatie of personeelsgegevens is begrijpelijk. Maar de omvang en de manier waarop is hemeltergend.

Het registreren komt terecht op de nek van gekwalificeerde medewerkers, vooral verpleegkundigen, en is erg tijdsrovend. Ter illustratie: enkel voor de registratie van de minimale ziekenhuisgegevens (registratie van klinische, verpleegkundige en psychiatrische gegevens, van spoedgevallen en MUG) wordt in België dagdagelijks het equivalent van 800 medewerkers ingezet. Dat stemt overeen met het hele personeelsbestand van een middelgroot ziekenhuis.

Voor het zorgpersoneel brengt de registritis heel wat extra stress met zich mee. Ze moeten hun kostbare tijd verdelen tussen zorg voor de patiënt en het registreren van een heleboel gegevens. Frustrerend als blijkt dat het beleid daar niets mee doet. Zorgpersoneel dat even nood heeft aan een uitlaatklep, kan zijn mening ventileren op het nieuwe forum van Zorgnet Vlaanderen www.chareg.be .

Een ander pijnpunt van de chronische registritis is het hoge kostenplaatje voor extra personeel, opleiding, bijkomende software,

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here