Mineralogietentoonstelling in Gent

In het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschap- pen loopt vanaf 5 maart een tentoonstelling rond de geschiedenis van de mineralogie en over mineralogie aan de UGent. Op de tentoonstelling staat de geschiedenis van de mineralogie en het verband met de UGent centraal. Een eerste luik besteedt aandacht aan onderwijs en onderzoek in de mineralogie. Een tweede luik geeft een overzicht van mineralen die naar Belgen of naar Belgische vindplaatsen zijn vernoemd, met nadruk op mineralen die de naam van Gentse professoren dragen en de proffen in kwestie. Dit zijn onder meer Alphonse François Renard, Jules Cornet en Alfred Schoep, stuk voor stuk pioniers in de Belgische mineralogie. Het derde luik van de tentoonstelling is aan het mineralogisch instrumentarium gewijd.

In het kader van deze tentoonstelling publiceert het museum in samenwerking met Academia Press een boek over alle mineralen die tot op heden genoemd zijn naar Belgische vindplaatsen of naar Belgen, inclusief een biografie van de betrokken personen. Daarnaast publiceert het museum in de rand van deze tentoonstelling een beknopt werk van historica Astrid Elbers, over de geschiedenis van het mineralogisch onderwijs en onderzoek aan de UGent.

In de rand van deze tijdelijke tentoonstelling organiseert het Museum in samenwerking met de vakgroep Geologie en Bodemkunde van de UGent op vrijdag 19 maart 2010 een studiedag voor leerkrachten wetenschappen uit het secundair onderwijs. De voordrachten worden verzorgd door lesgevers van de universiteit. 's Namiddags vindt een workshop plaats rond het herkennen van mineralen en fossielen. Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Natilus-Gent VZW, een vereniging rond mineralogie, geologie en paleontologie. Aansluitend bij deze workshop kunnen de deelnemers een vrij bezoek brengen aan de tentoonstelling. De dag wordt afgesloten met een informele drink.

De tentoonstelling loopt van 5 maart tot 2 juli 2010 in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, Campus Sterre, Krijgslaan 281 (gebouw S-30), 9000 Gent. Openingsuren: elke werkdag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Op zondagen 28 maart, 25 april, 30 mei en 27 juni is de tentoonstelling van 14 tot 16 uur te bezichtigen. De tentoonstelling kwam tot stand met de financiële steun van de UGent, van Wetenschap maakt knap en van Vlaanderen in Actie. Link: http://www.ScienceMuseum.UGent.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here