Start bouwwerken crematorium Kortrijk

Vandaag starten de bouwwerken voor het crematorium te Kortrijk. Deze start moet meteen een definitieve stap betekenen naar het aanbieden van een hoogwaardige dienstverlening voor crematie- en uitvaartdiensten in het zuiden van West-Vlaanderen. Het geplande crematoriumgebouw biedt ruimte uitvaartceremonies en voor de eigenlijke crematie. Het omvat een grote en een kleine aula, enkele onthaalkantoren en familieruimtes, en tevens een technische zaal met drie crematieovens met alle nodige milieutechnieken en filtering. Vanaf eind 2011 wil het crematorium 'Uitzicht' zijn onthaaldiensten aanbieden aan de families uit het zuiden van West-Vlaanderen. De totale investeringskost voor het crematorium wordt begroot op 9,8 miljoen euro.

De eerste fase, de ruwbouw voor het crematoriumgebouw, is geraamd op 3,3 miljoen euro. De bouwwerken duren normaliter 18 kalendermaanden. Hoofdaannemer is de Bvba Furnibo uit Veurne. Deze firma is gespecialiseerd in het bouwen met hoogwaardig zichtbeton, en is dus goed geplaatst om dit bouwwerk dat hoofdzakelijk uit architecturaal beton bestaat tot een goed einde te brengen. De eerste werken omvatten een aantal voorbereidingen en veiligheidswerken: plaatsuitzetting, werfinrichting, terreinafscherming, voorbereidende grondwerken. Binnenkort starten de eigenlijke grondwerken, met de uitgraving van een grote bouwput. Het crematoriumgebouw zal immers grotendeels in het terrein ingewerkt worden.

Gedurende de bouwwerken wordt de ambassadeur Baertlaan ter hoogte van de bouwwerf deels ingenomen. In samenspraak met de diensten van de stad Kortrijk en met de politiediensten wordt een tijdelijke verkeerscirculatie ingesteld, die ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers maximaal moet garanderen. Het fietspad wordt tijdelijk verlegd. Er geldt een algemene snelheidsbeperking tot 30 km/uur. Psilon, de intergemeentelijke vereniging met 22 gemeentebesturen uit het zuiden van West-Vlaanderen, is er van overtuigd met dit project een waardige dienstverlening aan te bieden aan de lokale gemeenschap. Het nieuwe crematorium moet in elk geval een oplossing bieden voor de huidige overbelasting met lange wachttijden en logistieke problemen bij de huidige crematoria.

Link: http://www.psilon.be/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here