Koning benoemt nieuwe edellieden

Buitenlandse Zaken deelt mee dat het Belgisch Staatsblad een lijst publiceert van de adellijke gunsten die bij koninklijke besluiten van 6 juli 2009 werden verleend: vergunning van de persoonlijke titel van baron of barones aan de kinderen van wijlen de heer Albert MOORKENS. Vergunning van de persoonlijke titel van barones aan mevrouw Françoise TULKENS. Vergunning van de persoonlijke titel van baron aan jonkheer Benoît COPPÉE, aan jonkheer Léon Albert LHOIST en aan de heren Marc BOSSUYT, Etienne CEREXHE, Pierre GÉHOT en Michel VANDEN ABEELE. Vergunning van de persoonlijke titel van ridder aan de heren Jean-Marie DENIS, Loïc DE CANNIÈRE, Benoît LENGELÉ en Jozef SLUYS.

De heer Albert MOORKENS (1915-1979) was de grondlegger van het familiebedrijf Alcopa, dat op dit ogenblik 2.000 medewerkers in 10 landen telt en sedert 1997 geleid wordt door zijn zoon Dominique volgens de principes van de "corporate governance".

Mevrouw Françoise TULKENS is rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, buitengewoon hoogleraar aan de "Université Catholique de Louvain" en gewezen voorzitster van het Prinses Mathilde Fonds.

Jonkheer Benoît COPPÉE is directeur-generaal van INVESTUD en voorzitter van de "Foire de Libramont", de grootste landbouwbeurs van het land. Hij is ook stichtend lid van de Multiple Sclerose Liga van de provincie Luxemburg.

Jonkheer Léon Albert LHOIST is ondervoorzitter van het Uitvoerend Comité van de Groep Lhoist, ondervoorzitter van de "Union Wallonne des Entreprises" en lid van het Uitvoerend Comité van de Koning Boudewijn Stichting.

De heer Marc BOSSUYT is thans de Nederlandstalige voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij is gewezen Commissaris-generaal voor de vluchtelingen, gewezen voorzitter van de Commissie Mensenrechten van de Verenigde Naties en emeritus buitengewoon hoogleraar van de Universiteit Antwerpen.

De heer Etienne CEREXHE is ererechter van het Arbitragehof, eresenator en emeritus buitengewoon hoogleraar van de "Université Catholique de Louvain". Hij richtte de Faculteit van de rechten in Namen en Ouagadougou (Burkina Faso) op, was medestichter van het "Centre Emile Noël" en is nog steeds voorzitter van de vereniging "Les Amitiés Belgo-Burkinabè".

De heer Pierre GÉHOT was gedurende acht jaar voorzitter van "Caritas International" (2001-2008) en gedurende dertig jaar voorzitter van "Les Amis de Soeur Emmanuelle" (1979-2008).

De heer Michel VANDEN ABEELE vervulde hoge functies bij de Europese Commissie zowel in Brussel (als directeur-generaal, als kabinetschef en kabinetsadviseur van verschillende Commissarissen) als in Parijs, waar hij van 2004 tot 2007 ambassadeur en permanent vertegenwoordiger bij de OESO en de UNESCO was. Hij is daarnaast eredocent van de "Université Libre de Bruxelles" en ereondervoorzitter van de Koning Boudewijn Stichting, afgevaardigd bestuurder van de "Fondation GUTT" en ondervoorzitter van de Vrienden van het Instituut Bordet.

De heer Jean-Marie DENIS is CEO en voorzitter van MSC (Mediterranean Shipping Company) Belgium, de lokale scheepsagentuur van de tweede grootste containerrederij ter wereld; in 2008 werd hij verkozen tot Maritiem Manager van het Jaar.

De heer Loïc DE CANNIÈRE is sinds 2001 afgevaardigd bestuurder van Incofin (een sociale investeringsmaatschappij die voornamelijk investeert in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden) en van het "Impulse Microfinance Investment Fund".

Professor Benoît LENGELÉ is als chirurg verbonden aan de "Cliniques universitaires Saint-Luc" en gewoon hoogleraar aan de "Université Catholique de Louvain", waar hij menselijke anatomie doceert en hoofd is van het departement experimentele morfologie. In 2005 realiseerde hij samen met Bernard Devauchelle en Sylvie Testelin te Amiens de eerste gedeeltelijke gezichtstransplantatie bij een jonge vrouw die door een hond gebeten was waarbij haar neus, lippen en kin waren afgerukt.

De heer Jozef SLUYS is een bekend organist en orgeltitularis van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel; hij is stichter en voorzitter van de Historische Concerten te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek en artistiek directeur van de Brusselse Kathedraalconcerten en van de Internationale Orgelweek van Brussel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER