Klanten tevreden over dienstverlening Havenbedrijf Gent

Het Havenbedrijf Gent levert een goede tot zeer goede dienstverlening aan haar klanten. Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door het onafhankelijk bureau Think.BBDO. Het Havenbedrijf staat in voor de exploitatie van de haven van Gent. De bedrijven die met het Havenbedrijf concessies aangaan en daardoor in het havengebied hun productie en activiteiten kunnen realiseren, zijn voor het Havenbedrijf belangrijke partners. Kwaliteit in deze dienstverlening staat voorop. Het Havenbedrijf stelde zich de vraag hoe deze klanten de verlening van het concessiecontract en de opvolging ervan gedurende 30 jaar beoordelen. Zestien klanten van het Havenbedrijf werden bevraagd, goed voor bijna 75% van de in concessie gegeven oppervlakte in de Gentse haven. Het onderzoek omvatte kwantitatieve, telefonische interviews bij de belangrijkste klanten van het Havenbedrijf Gent.

Het Havenbedrijf Gent voldoet ruimschoots aan de verwachtingen van haar klanten. Met een hoge klantentevredenheid van 8,13 op 10 kan worden gesteld dat het Havenbedrijf een goede tot zeer goede dienstverlening levert. Inzake globale tevredenheid werd er geen score lager dan 7 op 10 genoteerd. Meeste tevredenheid is er over de mondelinge en schriftelijke dienstverlening alsook over de facturatie en sommige aspecten van de onderhandelingsfase. Alle contacten met het Havenbedrijf Gent worden zeer positief beoordeeld. Inzake imago wordt het Havenbedrijf als een betrouwbare partner ervaren en de samenwerking wordt als vlot geëvalueerd door alle bevraagde klanten. Toegankelijk, meedenken met klanten en alles in het werk stellen van deze klanten zijn andere positieve elementen.

In de toekomst kan het Havenbedrijf de klantentevredenheid nog verhogen door te werken aan de opvolging van haar klanten. Indien het Havenbedrijf zich daarnaast nog verder wil onderscheiden, kan het dit doen door nog meer visionair te denken. Meer bepaald op het vlak van innovatie en groene oplossingen.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER