Bart De Wever stelt vast dat de leugen regeert in dit land

De uitspraken van federaal begrotingsminister Guy Vanhengel vandaag in De Tijd nemen een stevig loopje met de werkelijkheid. N-VA-voorzitter Bart De Wever is de politieke spelletjes van de federale regering in het begrotingsdebat grondig beu en zet de puntjes op de i.

De N-VA heeft zich deze week constructief opgesteld in de Vlaamse regering, maar Bart De Wever stelt vast dat de leugen regeert in dit land. De waarheid heeft echter haar rechten. En die waarheid is dat de federale overheid ziet dat alle gewesten en gemeenschappen samen in 2011 een tekort van 0,3% voorop stellen, terwijl de Hoge Raad voor Financiën (HRF) een tekort van 0,5% oplegt. Het beter presteren dan de door de HRF gevraagde norm is echter volledig te danken aan Vlaanderen dat in 2011 al een begroting in evenwicht voorlegt. In plaats dat de federale overheid dit voorbeeld volgt, laat men nu weten dat men het tegenovergestelde doet. Wat Vlaanderen te veel doet, doet België gewoon minder. Daarbij komt nog dat federaal de doelstelling voor de steden en gemeenten verscherpt van -0,3 tot -0,2 (zoals gevraagd door de HRF), maar ook deze verscherping voor zichzelf gewoon in mindering brengt. Opgeteld leidt dit tot de mededeling van federaal dat ze in 2011 naar een tekort gaan van 3,6% in plaats van 3,3%. In het kader van het door Leterme gevraagde samenwerkingsfederalisme heeft men deze herziening van het stabiliteitsprogramma zonder enig overleg met de deelstaten alvast overgemaakt aan de EU.

Samengevat: alleen Vlaanderen saneert en België profiteert daarvan om in 2011 nog minder te doen dan het bitter weinige dat het al van plan was. Buiten een paar verkapte belastingsverhogingen doet het federale niveau eigenlijk niets aan de ontsporing van de publieke financiën. Men kondigt wel inspanningen aan, maar die worden netjes voort gewenteld naar de volgende regering.

Bart De Wever: "Ik stel met verbijstering vast dat de federale regering nauwelijks een inspanning levert om te besparen. Behalve enkele verkapte belastingsverhogingen schuift ze de volledige besparingsinspanning door naar de volgende federale regering: "Après nous le déluge" is het motto van deze regering. Vervolgens stel ik met verontwaardiging vast dat de federale regering het presteert om met de pluimen van een ander te gaan lopen. Als België in 2012 een begrotingstekort van maximum 3% kan indienen bij de Europese Commissie, dan is dat dankzij de Vlaamse regering, de enige in dit land die een draconische besparingsoperatie doorvoert. Dat uitgerekend Vanhengel, die zelf in gebreke blijft, durft uit te halen naar de Vlaamse regering en beweert dat wij met de reputatie van dit land spelen, is pas echt cynisch. " Bart De Wever – Voorzitter N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here