The Scandinavian Touch in Belgian Furniture.

In de jaren vijftig en zestig werden in ons land heel wat meubels geproduceerd in Scandinavische stijl. Een aantal van de betere ontwerpen zijn nu te zien in Design museum Gent in de tentoonstelling "The Scandinavian Touch in Belgian Furniture 1951-1966". Erg interessant voor vintagefreaks en voor wie de link wil ontdekken tussen het Scandinavische en het Belgische modernisme. Alle aandacht gaat uit naar het meubel zelf waarvan we elk detail kunnen bewonderen. Tekstpanelen, fotomateriaal en ontwerptekeningen tonen ons de bredere context. Interieurarchitect Gilberte Claes en interieurarchitect Luc van de Wouwer maken de selectie.

Op de Triënnale van Milaan in 1951 spreekt vooral het Deense meubel met zijn sobere en humane stijl tot de verbeelding. De moderniteit van het Deense meubel betekent echter geen breuk met de traditie, eerder een continuïteit. Die opvatting wordt al in de vroege jaren twintig geïnitieerd door Kaare Klint (1888-1954) aan de Koninklijke Academie te Kopenhagen. Kaare Klint zoekt vooral naar een functionele en eenvoudige vorm en legt zo de basis voor het Scandinavisch Modernisme. Vanaf de jaren '30 wordt de Scandinavische politiek beheerst door de sociaal-democraten, die een op belastingsgeld gebaseerd welzijnsprogramma instellen. Er worden in hoog tempo huizen, scholen, bibliotheken en ziekenhuizen gebouwd, wat nieuwe kansen biedt. Net zoals in vele andere Europese landen tonen ook Belgische meubelontwerpers bij het begin van de jaren vijftig een bijzondere interesse voor "het moderne sociale meubel".

Belgische tijdschriften hebben het over de noodzaak van 'un mobilier populaire adapté'. Binnen de context van de heropbouw, het nieuwe vitalisme en het streven naar vormvernieuwing in de architectuur, binnenhuisarchitectuur en meubelkunst zegeviert ook in ons land het moderne sociale meubel of wat sommige noemen "de utopie van het esthetische en kwaliteitsvolle meubel voor de massa". In 1950 richt een groep hervormingsgezinde kunstenaars en ambachtslui te Brussel 'Formes Nouvelles' op. Via gespecialiseerde tijdschriften en internationale tentoonstellingen maken ontwerpers kennis met de nieuwe Scandinavische vormen. Dit inspireert hen om te zoeken naar eenvoudige en functionele vormen met een discrete doch elegante vormgeving. Het Moderne Sociale Meubel is één van de hoogtepunten in het Belgisch design van de twintigste eeuw. Haar getemperd modernisme vertoont sterke overeenkomsten met het Scandinavische modernisme, zowel conceptueel als formeel.

"The Scandinavian Touch in Belgian Furniture" toont dit proces van beïnvloeding. Een twintig cases van Belgische meubelstukken en hun Scandinavische tegenhanger worden in het Gentse Designmuseum gepresenteerd. Het vertrekpunt bij de vergelijking is het meubel, de aandacht gaat naar de constructie, het concept, het materiaal en de afwerking. We krijgen modellen te zien van Belgische meubelfirma's zoals Van den Berghe Pauvers, Belform, V-Form en van ontwerper Emiel Veranneman. Voor Van den Berghe Pauvers geldt Denemarken in het begin van de jaren vijftig als het mekka van het moderne meubel. Ontwerper Jos de Mey (1928-2008) is doordrongen van de Scandinavische lijn en toont zijn grote interesse voor het vakmanschap. Ook de firma Belform toont een grote interesse voor het Scandinavische meubel. Naast de presentatie van het moderne meubel, naar een ontwerp van Alfred Hendrickx, presenteren ze ook het Deense meubel in de showroom te Mechelen. De lichte, elegante constructie van het Deense meubel werkt ook inspirerend voor de firma V-Form. De serie Paola illustreert de liefde voor een sobere vormgeving en de aandacht voor het materiaal. Enkele meubelen van Emiel Veranneman tonen eveneens sterke gelijkenissen met specifieke Deense modellen.

Praktisch: The Scandinavian Touch in Belgian Furniture1951-1966, Design museum Gent
Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent Van zaterdag 27 februari tot en met zondag 6 juni 2010.Elke dag doorlopend van 10 tot 18 uur. Gesloten op maandag; wel open op maandag 5 april en maandag 24 mei

Toegangsprijzen:5,00 euro, reductie: 3,75 euro (groepen, Gentenaars, 55-plussers), jonger dan 26 jaar: euro, onder de 19 jaar of lerarenkaart: gratis.
De Dienst Publiekswerking van het Museum zal graag helpen met geleide groepsbezoeken of bij de organisatie van nocturnes en speciale programma's. Bellen naar: +32(0)9 267 99 99. Geleide bezoeken: 60 euro

Museumdirectie en secretariaat: Drabstraat 12, 9000 GentTel. +32(0)9 267 99 99 – fax +32(0)9 224 45 22 museum.design@gent.be www.designmuseumgent.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here