Ferdel Schröder negende Voorzitter Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van België

De nieuwe parlementsvoorzitter Ferdel Schröder benadrukte in zijn aantredingsspeech dat hij dit ambt beschouwt als de grootste uitdaging in zijn politieke loopbaan. De Belgische grondwet heeft de Duitstalige Gemeenschap ongekende ontplooiingsmogelijkheden geboden waarvan vroegere generaties niet eens durfden te dromen: bescherming van de moedertaal en cultuur, bevordering van de meertaligheid, een direct verkozen parlement, een eigen regering en een eigen gerechtelijk arrondissement. De boodschap die we nu nog beter naar buiten toe moeten dragen, aldus de nieuwe voorzitter, is, hoe belangrijk een goed functionerend parlement, de debatten die er worden gevoerd en de beslissingen die er worden getroffen zijn voor het dagdagelijkse leven van de burgers in de Duitstalige Gemeenschap. Schröder vroeg op het einde van zijn speech om een minuut stilte voor de jongste slachtoffers van catastrofen in de wereld, in het bijzonder voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti en die van de brand in Luik.

Schröder wordt daarmee de opvolger van Louis Siquet (SP), die tijdens dezelfde vergadering met 13 stemmen tot Gemeenschaps-senator verkozen werd en onmiddellijk zijn ambt als Voorzitter van het Parlement neerlegde. Louis Siquet betoonde in zijn afscheidsspeech als parlementsvoorzitter, dat dit ambt symbool staat voor de verregaande autonomie van de Duitstalige Gemeenschap in België. Daarom verdient dit ambt respect van de bevolking en nederigheid van de persoon die dit ambt bekleedt. Siquet volgt als senator Berni Collas (PFF) op in de tweede kamer van het federale Parlement. Voor Siquet is het zijn tweede mandaat als senator; van 1999 tot 2004 vertegenwoordigde hij reeds de Duitstalige Gemeenschap in Brussel. De van de oppositie naar voor geschoven tegenkandidaat, Herbert Grommes (CSP), kreeg bij de stemming voor de senator 12 stemmen. De eveneens voorgedragen uittredende senator Collas zag af van een nieuwe kandidatuur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER