Politieke paus, extremistische moslims: één pot nat.

De scheiding tussen Kerk en Staat is in Europa één van de meest belangrijke historische realisaties. Het was pas toen de Westerse beschaving het juk van de katholieke kerk afgooide dat de middeleeuwen achter ons lagen. Wetenschap zou nooit zo ver gevorderd zijn als we dat juk niet afgegooid hadden. Maar vandaag wordt harder dan ooit gewerkt aan het terugschroeven van deze verwezenlijking.

Sonja Eggerickx, Unie Vrijzinnige Verenigingen: "Sta me toe meteen met de deur in huis te vallen: één van de meest belangrijke historische evoluties in Europa is ongetwijfeld de scheiding van Kerk en Staat. Die maakte een einde aan eeuwenlange irrationele en machtspolitieke bemoeienissen van religieuze leiders. Een kentering die wetgeving, uitgaande van de ratio en niet de wensen van een onverkozen religieuze leider op de voorgrond plaatste". Vandaag stellen we vast dat er hard gewerkt wordt aan het terugschroeven van deze verwezenlijking. Of het nu gaat over internationale instellingen zoals de VN, de Raad van Europa of de nationale politiek, overal komt men tegenwoordig opnieuw de tekens van religieuze bemoeienissen tegen.

In de VN mensenrechtenraad zijn de islamitische staten de laatste accenten aan het leggen voor een wet die blasfemie (religieuze kritiek) zal verbieden. In Ierland namen ze zelfs al een dergelijke wet aan. Cartoonisten mogen alvast beginnen bibberen. De nieuwe president van de EU acht het nodig de christelijke wortels van de Europese eenmaking te benadrukken, die maar eens dringend de basis moet vormen voor een tegenstroming tegenover de banalisering in boodschap en beelden. Poolse bisschoppen roepen terug vanuit het preekgestoelte wie waardig is de stem van gelovigen te krijgen. Alleszins geen politici die voor abortus zouden zijn, laat staan euthanasie.

En het Vaticaan zag dat het goed was. Brieven met de pauselijke zegen worden verstuurd om te bepalen wie er opvolger mag worden voor de leider van de grootste politieke fractie in het Europese parlement. Antidiscriminatie wetten die de rechten van holebi's garanderen? "Nein!" De pauselijke wil wordt wet voor de Raad van Europa, of het wegstemmen ervan. Pijnlijk in een periode waarbij men de gruwelen die 65 jaar geleden in Auschwitz Birkenau plaatsvonden herdenkt. Ironisch trouwens, een brief die begint met de woorden "Mijnheer de Volksvertegenwoordiger" en daarna dicteert waaruit de wil van het volk zou moeten bestaan. En dat volgens de interpretatie van eeuwenoude teksten door één onverkozen iemand, gewoon griezelig. En wat met het voorstel om bepaalde rechters te benoemen in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Op basis van hun respect voor de christelijke opvattingen over het leven en het huwelijk. En niet hun respect voor de tekst van het mensenrechtenverdrag dat ze moeten verdedigen.

Herinnert er zich iemand de discussie over het wetsvoorstel Mahoux, Defraigne en andere ter versterking van de neutraliteit van de federale Staat? Is het niet duidelijk dat in het kader van de recente ontwikkelingen dat dit een gemiste kans was om het principe van scheiding van Kerk en Staat wettelijk te bevestigen? Of verkiezen we de terugkeer naar een situatie waarbij religieuze leiders koningen mogen aanduiden en rechter inquisiteurs kunnen benoemen? Laat ons de klok niet terugdraaien, laat de middeleeuwen iets zijn waarover ik moet lezen, en niet in leven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here