Elke vorm van jacht wettelijk opgeschort

Vandaag is het Ministerieel Besluit van 8 januari 2010 tot instelling van een tijdelijk jachtverbod omwille van langdurige vorst in het Belgisch Staatsblad verschenen. Dit impliceert dat vanaf vandaag elke vorm van jacht tot en met 20 januari 2010 verboden is. Als de huidige weersomstandigheden ongewijzigd blijven, wil de minister deze periode nog verlengen tot en met 31 januari.

Vogelbescherming Vlaanderen had op 6 januari om de opschorting van de jacht gevraagd, weliswaar tot eind januari, maar is toch verheugd dat de minister daar gedeeltelijk op ingegaan is. Een tijdelijk jachtverbod moet de dieren in de natuur de kans geven hun energiereserves te sparen. Eens de sneeuw verdwenen is, zou er normaal gezien weer gejaagd mogen worden. Maar de winterse koude die nu al enkele weken aanhoudt, verzwakt de dieren fel. Zowel door de sneeuw als door het ijs zijn de voedselbronnen van heel wat dieren onbereikbaar geworden. De verstoring die de jacht in deze winterse omstandigheden met zich meebrengt, kan nefast zijn voor (trek)vogels. Aangezien ze door geweerschoten telkens worden opgejaagd, moeten ze meer vliegen dan strikt noodzakelijk en dit kost extra energie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here