Eredoctoraat voor Guy Verhofstadt, Peter Piot en Luc Soete

De Universiteit Gent reikt jaarlijks eredoctoraten uit aan personen die, meestal in hun samenwerking met de UGent, blijk hebben gegeven van een grote verdienste in academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke of wetenschappelijke dienstverlening. Zes faculteiten konden dit jaar een kandidaat voordragen.

Het eredoctoraat van de faculteit Wetenschappen gaat naar prof. Meinrat O. Andreae, directeur van het departement Biogeochemie van het Max Planck Institute for Chemistry. Het onderzoek van Prof. Andreae is zeer divers. Naast oceanografisch onderzoek voerde de topresearcher ook studies uit over de impact van globale biomassaverbranding op de atmosfeer en over de invloed van aërosolen op het klimaat.

Voor de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen gaat het eredoctoraat naar prof. Peter Piot (België) – directeur van het Institute for Global Health van het Imperial College of Science, Technology and Medicine in Londen en voormalig directeur van UNAIDS. Prof. Piot is UGent alumnus en plaatste AIDS op de internationale politieke agenda.

In de faculteit Ingenieurswetenschappen krijgt prof. Grigoriy S. Yablonsky, Washington University en St-Louis University, VS, het eredoctoraat. Scheikundig ingenieur prof. Yablonsky heeft tijdens zijn wetenschappelijke loopbaan, die meer dan 40 jaar beslaat, belangrijke nieuwe ontdekkingen gedaan op het vlak van de reactiekinetiek en de kwalitatieve herkenning van reactiemechanismen. Kenmerkend voor zijn onderzoek is de toepassing van geavanceerde wiskundige methodes op chemische en ingenieurstechnische vraagstukken.

In de faculteit Economie en Bedrijfskunde wordt prof. Luc Soete (België) – directeur van UNU-MERIT, een onderzoeksinstituut van de United Nations University van de Universiteit Maastricht, gevierd met een eredoctoraat. Prof. Soete studeerde Economie en Ontwikkelingseconometrie aan de UGent. Hij is één van de grondleggers van wetenschappelijk onderzoek naar de aard, oorsprong, determinanten en maatschappelijke gevolgen van innovatie, lang voor innovatie als cruciaal werd beschouwd voor de economische ontwikkeling. Naast theoretisch en conceptueel onderzoek heeft prof. Soete ook een grote bijdrage geleverd aan de empirische analyse van technologische ontwikkeling. Zijn werk geniet zowel op internationale wetenschappelijke fora als bij nationale en internationale beleidsmensen grote erkenning.

De faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen kent een eredoctoraat toe aan prof. Ray Dolan – directeur van de Welcome Trust Centre for Neuroimaging van het University College in Londen. Prof. Dolan stond mee aan de wieg van de cognitieve neurowetenschappen en leverde een uitzonderlijke wetenschappelijke bijdrage tot de studie van de hersenmechanismen die menselijke cognitie en emotie teweegbrengen. Door zijn invloedrijke bijdragen op het gebied van theorievorming en op technisch vlak had hij een bijzondere invloed op de ontwikkeling van de psychologie en aanverwante disciplines zoals psychiatrie, neurologie en psychofarmacologie.

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen droeg de heer Ai Weiwei – medecurator van de State of Things tentoonstelling in het kader van Europalia-China voor. De heer Ai Weiwei is als kunstenaar en politiek activist medeoprichter van de Stars groep, die een zeer uitdrukkelijk verband legt tussen kunst en maatschappelijk engagement. Hij zorgt voor continuïteit en tegelijk voor een breuk met het verleden, toen onder Mao kunst per definitie politiek en volksopvoedend moest zijn. Ook tijdens zijn verblijf in de VS meent hij dat Chinese kunstenaars in een globaal kader moeten denken, maar tegelijk hun band met de Chinese cultuur moeten behouden. Hij nam deel aan Documenta – Kassel en aan de Biënnale van Venetië. Bij het grote publiek is hij vooral bekend als medearchitect van het zogenaamde Vogelnest, het belangrijkste sportstadion tijdens de Olympische Spelen van 2008.

Het institutioneel eredoctoraat zal worden uitgereikt aan Guy Verhofstadt , gewezen premier en minister van Staat. Guy Verhofstadt studeerde begin jaren '70 Rechten aan de Universiteit Gent. Hij zette er zijn eerste semi-politieke stappen toen hij het Liberaal Vlaams Studenten Verbond (LVSV) nieuw leven inblies. Met steun van Willy De Clercq stapte hij in de nationale politiek en werd voorzitter van de PVV Jongeren. In 1982 werd hij de jongste partijvoorzitter van het land. Later schreef hij zijn eerste burgermanifesten; blauwdrukken van de politieke vernieuwing die hem voor ogen stond. Na een bezinningsperiode keerde hij terug naar de actieve politiek en werd na de verkiezingen van 1999 premier. In april 2008 nam Guy Verhofstadt afscheid van de Wetstraat. Hij maakte opnieuw tijd voor die andere grote passie: het schrijven. Momenteel is hij Europees fractieleider.

LAAT EEN REACTIE ACHTER