Brusselse en Waals Ecolo mandarijnen weer eens onder vuur.

Vlaams volksvertegenwoordiger Helga Stevens reageert scherp op de nieuwe zinkvervuiling in de Dender. Reeds meerdere malen ondervroeg zij voormalig Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) naar aanleiding van gewestoverschrijdende verontreiniging van de Dender in 2007 en 2008. Maar blijkbaar is er twee jaar later in de praktijk nog niets veranderd. Telkens werd het Vlaams gewest niet of pas laattijdig op de hoogte gesteld van de verontreiniging. Telkens weer slaagde het Waals gewest er ondanks zeer sterke aanwijzingen niet in om de dader van de verontreiniging te detecteren en kon de Vlaamse overheid dus ook geen schadevergoedingsdossier indienen. Na de massale sterfte van ruim 6 ton vis in 2007 betekende alleen al het op peil brengen van het visbestand een investering van ruim 68.000 euro.

De verplichting geldt breder, maar enkel voor de hoofdrivieren Maas en de Schelde zijn officiële procedures uitgewerkt voor melding van milieuverontreiniging. Bijna twee jaar geleden, op 20 december 2007, vond wegens het gebrek aan formele procedures een overleg plaats tussen de gewesten. Daarbij werden contactgegevens van de bevoegde diensten uitgewisseld en de afspraak werd gemaakt om in de toekomst bij vissterfte of verontreiniging zo snel mogelijk informatie uit te wisselen met de andere diensten. Het mocht blijkbaar niet baten.

De lichtzinnigheid waar hiermee wordt omgegaan grenst aan het onwaarschijnlijke. Zeker als men in acht neemt dat in Brussel Ecolo minister Huytebroeck verantwoordelijk minister was en in het Waals Gewest (Dender) Ecolo minister Henry. Wegens de laattijdige meldingen wordt telkens veel vermijdbare schade aan het leefmilieu toegebracht. Deze meldingsplicht is nochtans ook onderdeel van de Waalse "Code de l'Environnement" en wordt verplicht gesteld volgens de Europese richtlijn Milieuschade. Vlaams volksvertegenwoordiger Helga Stevens dringt er wegens de herhaalde nalatigheid van het Waals Gewest dan ook op aan dat de Vlaamse overheid zou overwegen ook het Waals Gewest verantwoordelijk te stellen voor de gemaakte extra kosten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here