Nieuw jaagpad op de Scheldedijk, een veilig alternatief voor fietsers

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil meer investeren in veilige fietspaden. Voor Zele wordt een jaagpad aangelegd op de nu nog onverharde Scheldedijk. Fietsen kan er tegen de start van het nieuwe schooljaar in september 2010. Dit jaagpad wordt dan een veilig alternatief voor een deel van het traject langs de N47. dit in afwachting dat het Vlaams Gewest samen met Zele en Dendermonde een fietspad aanlegt langs de N47. Minister Crevits organiseerde een aantal weken geleden een overleg om de situatie van de fietsers langs de N47 in Zele en Dendermonde te bespreken. Dit overleg resulteerde in de afspraak dat de NV Waterwegen & Zeekanalen op het gedeelte onverharde Scheldedijk een jaagpad gaat aanleggen, dat gebruikt kan worden door fietsers. De bouwvergunning hiervoor werd ingediend begin december.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet de oversteekplaatsen naar het fietspad op de Scheldedijk. Die oversteekplaatsen zijn overlegd met Zele en Dendermonde. Zo zal het fietspad langs de N47 over een stukje van 50 meter in dubbele richting gefietst mogen worden. Dit om te voorkomen dat fietsers in noordwaartse richting twee maal de N47 moeten dwarsen. Het fietspad ligt er aanliggend verhoogd, maar er komt een bijkomende afscherming met verticale elementen. Ook de bewegwijzering zal aangevuld worden om fietsers op het alternatief traject te wijzen. Minister Crevits: "Tegen de start van het nieuwe schooljaar zal als alternatief voor een stuk van de N47 een jaagpad op de Scheldelijk worden aangelegd voor fietsers. Naast de aanleg van een jaagpad op de Scheldedijk hebben Dendermonde en Zele ondertussen formeel gevraagd een dossier op te starten voor de aanleg van fietspaden langs de N4. Op grondgebied Dendermonde moet dat gecombineerd worden met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel."

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here