Ziekenfondsen betalen zelf geen belasting maar kennen jouw aangifte wel

Ziekenfondsen krijgen van de fiscus de fiscale gegevens van hun patiënten nog voordat de fiscus zelf met de gegevens aan de slag gaat. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx aan senator Lieve Van Ermen (LDD).

Die ondervroeg de minister over de vlotte manier waarop ziekenfondsen toegang krijgen tot de fiscale gegevens van hun patiënten. De ziekenfondsen gebruiken deze gegevens om de fiscale status van hun patiënten in te schatten. Op basis daarvan maken ze een ranking voor de terugbetaling van remgeld, om de maximale factuur te kunnen berekenen.

LDD vraagt zich nu af in welke mate de privacy van de burgers geschonden wordt met de overdracht van deze fiscale gegevens aan de ziekenfondsen. De fondsen worden geacht Uw fiscale status te kennen na 12 maanden, terwijl de belastingdiensten zelf pas na 2 jaar het inkomen taxeren, en de ranking pas dan kan worden getoetst aan de realiteit.

Lieve Van Ermen: "De fiscus mag enkel inlichtingen uitwisselen met openbare instellingen, en ziekenfondsen zijn private organisaties. Als privé-instellingen zijn die niet gebonden aan dezelfde discretieplicht van fiscale ambtenaren. Toch verstrekt het Riziv hen via de Kruispuntbank alle nodige informatie van hun patiënten."

"Het is een goede zaak dat het remgeld snel terugbetaald wordt, maar is er hier geen sprake van een inbreuk op de privacy? Speelt de fiscus die gegevens niet onrechtmatig door? Welke garanties zijn er ingebouwd dat deze gegevens niet misbruikt worden? Welke garanties hebben we trouwens voor e-health dat ook op die manier zal werken? "

Ziekenfondsen niet gelijk voor de wet?

LDD stelt in dit dossier dan ook een typisch Belgische paradox vast.

Lieve Van Ermen: "Ziekenfondsen zijn privé-instellingen waarop de fiscus zelf geen enkele controle heeft. Ze zijn vandaag vrijgesteld van het betalen van belastingen op gerealiseerde winsten en beleggingen."

"Tegelijkertijd kennen ze het belastbaar inkomen van ons allemaal. Het zou niet meer dan normaal zijn moesten sociale organisaties zoals vakbonden en ziekenfondsen zich integreren in de normale werking van onze samenleving en hun steentje bijdragen door zoals andere privé-instanties belastingen te betalen."

Bron: LDD

LAAT EEN REACTIE ACHTER