VLD stelt holebi peters en meters aan

Naar aanleiding van Roze Zaterdag maakten de VLD-parlementsleden Hilde Vautmans, Margriet Hermans, Herman Schueremans en Annemie Turtelboom tien liberale aandachtpunten voor een eigentijds holebi-beleid bekend. Hermans, Schueremans en Turtelboom kregen de eer aangesteld te worden tot holebi-peter of -meter in respectievelijk de Senaat, het Vlaams Parlement en de Kamer. De peters en meters willen het holebi-beleid nieuwe impulsen geven. Met dit initiatief bevestigt de VLD zijn voortrekkersrol op dit terrein. Sinds het aantreden van paarsgroen in 1999 is de maatschappelijke positie van holebi's al gevoelig verbeterd. Kroon op het werk was de invoering van het homohuwelijk.

De VLD-parlementairen dringen ook aan op een snelle parlementaire afhandeling van de hangende wetsvoorstellen inzake adoptie door homokoppels. Want adoptie blijft vooralsnog de grootste hiaat in de wetgeving rond homohuwelijken. De VLD vraagt dat er op korte termijn een inventaris wordt opgemaakt van alle bestaande fiscale en sociale ongelijkheden tussen tussen homo- en heterokoppels. Alle ongelijkheden moeten daarna systematisch worden weggewerkt. Zo moeten meemoeders of -vaders uit holebikoppels vaderschapsverlof kunnen krijgen en moeten wettelijk samenwonenden gelijkgesteld worden met gehuwden inzake het toekennen van een lijfrente wanneer een van de partners komt te overlijden ten gevolge van een arbeidsongeval.

De liberalen vinden dat onthaal en begeleiding voor jonge holebi's en een opvang voor hun ouders bijzondere aandacht verdienen. Ouders van holebi's zijn nog teveel een vergeten groep, terwijl ze een cruciale rol kunnen spelen als steunpilaar in het aanvaardingsproces van iemands seksuele geaardheid.

Campagnes gericht op de preventie van aids en seksueel overdraagbare ziektes dienen tenslotte te blijven hameren op het gebruik van condooms, om condoommoeheid tegen te gaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here