UGent viert 75 jaar GUSB met een tentoonstelling

Aan de Gentse Watersportbaan loopt momenteel de tentoonstelling 75 jaar GUSB. Naar aanleiding van het jubileum loopt in december een overzichtstentoonstelling in de patio van het Universitair Sportcomplex aan de Watersportbaan. De historiek van het GUSB komt er aan bod, maar ook de combinatie van topsport en studie. Verder worden een aantal sportdisciplines belicht, waaronder alpinisme, vechtsporten en zwemsporten. De tentoonstelling bestaat uit heel wat beeldmateriaal (oude en nieuwe foto's, affiches en zo meer) maar ook onder meer uit memorabilia zoals bekers, oude boekentasjes en speldjes.

De 'Gentschen Universitairen Sportbond' (GUSB) werd in 1934 opgericht en kreeg volgens de statuten als taak de inrichting, onderrichting propaganda en controle op de lichamelijke opvoeding, met inbegrip van alle sporten. Dit was geen geïsoleerd feit. In tijden waarin de eerste stappen gezet worden naar democratisering van het universitair onderwijs, kwamen er steeds meer voorzieningen voor studenten. Bovendien nam ook de overheid initiatieven om de sportbeoefening aan rijksuniversiteiten te bevorderen. De opening van het Rijksuniversitair Sportstadion aan de Watersportbaan in 1970 symboliseerde het groeiende belang van sport binnen de universiteit. Zes jaar later werd de nabijgelegen sporthal met zwembad in gebruik genomen. Op dat moment besteedt de GUSB ook meer aandacht aan personeelssport.

Sinds eind jaren '80 ondersteunt en stimuleert de universiteit topsport bij haar studenten. De topsporters krijgen studie- en examenfaciliteiten en jaarlijks wordt de meest verdienstelijke onder hen in de bloemen gezet. Halfweg jaren '90 wijzigde de naam van de dienst in Gents Universitair Sportbeheer. De algemeen bekende afkorting GUSB werd behouden. Ondanks haar leeftijd leeft het GUSB meer dan ooit. Zo werden in de loop van het academiejaar 2008-2009 ruim 140.000 individuele sportbeurten verkocht, waaronder zowat 90.000 zwembeurten.

Praktisch: De tentoonstelling loopt tot 20 december. Open op werkdagen van 9 tot 21 uur. Op zaterdag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Op zondag enkel in de voormiddag. Daarna verhuist de tentoonstelling naar de inkomhal van het Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25. Van maandag 4 tot vrijdag 15 januari 2010. De tentoonstelling kan daar elke werkdag bezocht worden van 9 tot 18 uur. Toegang is gratis. Webstek: http://www.ugent.be/nl/voorzieningen/sport

LAAT EEN REACTIE ACHTER