N-VA eist ontslag van ereconsul in Granada

In de nasleep van de zaak-Bostem, komen steeds meer negatieve ervaringen van Vlamingen met de Belgische consulaire diensten aan het licht. Zo startte een groep Vlamingen in Spanje onlangs een petitie om het ontslag te eisen van ereconsul Etienne de Stexhe in Granada. De man vraagt burgers een verloning voor diensten die hij niet mag leveren en op de koop toe weigert hij pertinent om Nederlands te spreken.

Zo verzocht ereconsul de Stexhe een Vlaamse dame, residerend in Almuñecar, om 10 euro te betalen voor het afleveren van een attest van goed gedrag en zeden. De vrouw rook onraad omdat het verzoek tot betaling door de ereconsul zelf op een apart briefje werd geschreven. Daarvoor gebruikte de Stexhe vreemd genoeg niet het officieel briefpapier van het consulaat. Het consulaat van Alicante bevestigde even later aan de vrouw dat de ereconsul hiervoor geen geld mag vragen en bovendien is hij niet bevoegd om zo'n attest af te leveren.

Alsof dat nog niet genoeg is, weigert de Stexhe pertinent om Nederlands te spreken. "Sinds mijn wetgevend initiatief om onwettige benoemingen in het kader van de taalwetten tegen te gaan, word ik overspoeld met mailtjes van Vlamingen in het buitenland die negatieve taalervaringen gehad hebben met consuls", zegt N-VA-Kamerlid Peter Luykx. "Maar dit is toch wel het meest flagrante voorbeeld. Wie door ereconsul de Stexhe in Granada in het Nederlands geholpen wil worden, krijgt het advies een tolk Frans of Spaans mee te nemen."

Zelfs al zijn ereconsuls niet aan de taalvereiste gebonden, dan nog kan de houding van de ereconsul niet door de beugel. "Hoe kan iemand die verondersteld wordt de Belgen in het buitenland te ondersteunen, het zich permitteren om de grootste bevolkingsgroep van dit land te schofferen? Uit deze houding spreekt vooral minachting, een "ere"consul onwaardig", aldus Luykx.

De petitie, ondertekend door tientallen Vlamingen, werd een tijd geleden afgeleverd aan het Belgisch consulaat in Alicante. De ondertekenaars eisen het ontslag van de ereconsul. N-VA steunt deze eis. In de commissie Buitenlandse Betrekkingen beweerde toenmalig minister van Buitenlandse zaken Yves Leterme dat hij geen weet had van klachten over de Stexhe. Ondertussen geeft zijn voormalig kabinet toe dat ze wel degelijk klachten hebben ontvangen. De ereconsul werd al op het matje geroepen door de Belgische ambassadeur in Spanje. Maar is dat wel voldoende? Peter Luykx vindt van niet: "Een ereconsul die zich onrechtmatig verrijkt op kap van onschuldige burgers en weigert hun taal te spreken, verdient zijn ambt niet."

Auteur:
Peter Luykx
Kamerlid N-VA
Url: www.n-va.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER