Minder zelfdodingen door betere toegang tot geestelijke gezondheidszorg

Dossier zelfdoding en depressie: minder zelfdodingen door betere toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Weliswaar publiceert maandag in zijn nieuwe editie de resultaten van een onderzoek naar zelfdoding in Vlaanderen. Het onderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd vrijgegeven door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen die er beleidsopties aan koppelt.

Dossier zelfdoding en depressie: minder zelfdodingen door betere toegang tot geestelijke gezondheidszorg Weliswaar publiceert maandag in zijn nieuwe editie de resultaten van een onderzoek naar zelfdoding in Vlaanderen. Het onderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd vrijgegeven door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen die er beleidsopties aan koppelt. Het aantal zelfmoorden in Vlaanderen ligt hoger dan in de buurlanden. Elke dag benemen bijna drie Vlamingen zich van het leven. Vlaanderen heeft, met 14,7 suïcides per 100.000 inwoners, één van de hoogste suïcidecijfers van West-Europa. Het Vlaamse suïcidecijfer was in 2007 voor mannen 22,6 en voor vrouwen 9,8 per 100.000 inwoners. In vergelijking met Duitsland (9,8) en Nederland (8,7) scoren we slecht. De onderzoekers zien een verband met de minder performante hulpverlening voor psychosociale en psychiatrische stoornissen in ons land. De eerstelijnszorg en vooral dan de zorg door de huisarts moet worden versterkt. De onderzoekers pleiten ook voor een alerte toeleiding van mensen met een verhoogd suïciderisico naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Ze zouden het een goede zaak vinden, mocht het beroep van psychotherapeut wettelijk erkend worden en dat er dus een terugbetaling zou komen voor psychotherapie. In ons dossier vindt u meer over het onderzoek.

Ook nog in deze editie: Tussen rust en rumoer Hoe ervaren kinderen hun kansarme buurt? In afwachting van het Europees voorzitterschap van België in 2010, het Europees jaar van de bestrijding tegen armoede en uitsluiting, keek Weliswaar door de ogen van Lindsey, Cindy, Orhan en Fatih naar hun Antwerpse Seefhoek.

Interview: Jo Vandeurzen (+ de beleidsnota in een notendop) De welzijns- en gezondheidssector moet besparen, maar volgens de nieuwe minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin loopt het zo'n vaart niet. WVG verwerft extra budget voor de laatste jaren van deze legislatuur. Kinderopvang en de gehandicaptensector krijgen in 2010 al extra middelen. In de beleidsnota legt de minister uit waar het op aankomt. Het dossier en de volledige editie vindt u op www. weliswaar.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here