Proefproject trajectcontrole op het viaduct van Gentbrugge

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits kondigde vandaag aan dat op het viaduct in Gentbrugge een proefproject start met trajectcontrole. Het is een systeem om de snelheid van voertuigen over een volledig traject te controleren en zo een maximum snelheid af te dwingen over die bepaalde afstand. De gemiddelde snelheid waarmee een voertuig het hele traject aflegt, kan dan gelden als selectiecriterium om al dan niet over te gaan tot verbalisatie. Vanaf nu wordt er getest, maar er worden nog geen boetes uitgeschreven. Indien de resultaten van de proefopstelling gunstig zijn, wil minister Hilde Crevits dit systeem uitbreiden naar andere knelpunten op de autosnelweg.

Tot voor kort werd de snelheid van voertuigen in Vlaanderen vooral gecontroleerd door onbemande camera's. Indien de snelheidslimiet ter hoogte van de camera is overschreden, wordt er geverbaliseerd. Bij dit controlesysteem werd vastgesteld dat bestuurders bruusk afremmen ter hoogte van de flitspaal om daarna opnieuw te versnellen. Om de verkeersveiligheid op een volledig traject te verhogen, heeft minister Hilde Crevits een proefproject van trajectcontrole voorgesteld. Hierbij werd als locatie gekozen voor het viaduct van Gentbrugge, richting Kortrijk, waar de maximum snelheid beperkt is tot 90km/u. Na een grondige test- en evaluatieperiode én nadat het wetgevend kader in orde is gebracht, zal op deze site effectief geverbaliseerd kunnen worden.

Minister Hilde Crevits: "Om de verkeersveiligheid te verhogen, is het belangrijk dat snelheidsbeperkingen worden gerespecteerd. Klassieke camera's nemen slechts een momentopname van een voorbij rijdend voertuig. Met trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid over een langere afstand gecontroleerd. Weggebruikers krijgen zo een rustiger verkeersbeeld, doordat de onderlinge snelheidsverschillen kleiner worden. Een constantere rijsnelheid moet leiden tot een betere doorstroming en een grotere verkeersveiligheid."

Trajectcontrole werkt op basis van detectielussen. Van zodra een voertuig over de lussen rijdt, wordt een signaal naar de camera gestuurd die op zijn beurt een foto neemt van het voertuig. Dit gebeurt zowel aan het begin als op het einde van het traject. Van ieder voorbijkomend voertuig worden dus twee foto's genomen. Aan de hand van software voor nummerplaatherkenning gebeurt dan een matching waarbij nummerplaten met elkaar worden vergeleken. Uit beide gegevens van eenzelfde nummerplaat wordt berekend hoelang het voertuig gereden heeft over het volledige traject. Indien daaruit blijkt dat de gemiddelde snelheid van het voertuig op het traject hoger ligt dan de toegelaten snelheid worden alle gegevens van de overtreding overgemaakt aan de federale politie voor eventuele beboeting. In het ander geval worden de gegevens van het bewuste voertuig gewist. Naast het bepalen van de snelheid kan het systeem ook geseinde voertuigen en pechstrookrijders detecteren. De software kan niet alleen Belgische maar ook buitenlandse nummerplaten herkennen.

Het project te Gentbrugge werd uitgewerkt en gefinancierd door de Vlaamse overheid. De levering en installatie van de trajectcontrole, met systeem voor lusdetectie en de nodige camera's, bedraagt 663.000 euro. De levering en installatie van portieken en aansluiting van het systeem op het netwerk kost om en bij de 140.000 euro.

LAAT EEN REACTIE ACHTER