Opvang van verkeersslachtoffers en nabestaanden

Vlaams minister van Welzijn Inge VERVOTTE en minister van Mobiliteit Kathleen VAN BREMPT hebben het initiatief genomen tot oprichting van een staten-generaal voor opvang van verkeersslachtoffers en hun na(aast)bestaanden. Deze staten-generaal gaat voor de zomer van start. Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit voor de Vlaamse Regering. Maar een ongevallenvrij verkeer zal nooit bestaan.

Daarom is de opvang en begeleiding van de verkeersslachtoffers en hun onmiddellijke omgeving (ouders, kinderen, broers, zussen,.) een belangrijk aandachtspunt.

In 2002 raakten in Vlaanderen 44.232 mensen betrokken in een verkeersongeval. 721 mensen stierven en 5.234 raakten zwaar gewond. Opvang van de slachtoffers en hun naasten en nabestaanden is dus nodig.

Met de staten-generaal willen de ministers de opvang van verkeersslachtoffers verbeteren en gepaste maatregelen nemen in het verkeersveiligheidsbeleid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER