Het Europese milieukeurmerk in een nieuw jasje

Het Europese milieukeurmerk in een nieuw jasje

Dit jaar staat in het teken van vernieuwing! Sinds de indiensttreding van de nieuwe voorzitster van het Comité voor het toekennen van het milieukeurmerk, Mevrouw Paulette Halleux, gebeurt er in België van alles rond het ecolabel. Het bewijs: de totaal vernieuwde versie van de website www.ecolabel.be, die momenteel wordt gelanceerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze updating was absoluut nodig, aangezien het aantal producten met het milieukenmerk die in België worden verkocht sterk gestegen is, van 77 in 2006 tot ongeveer 300 nu!

Het ecolabel wordt toegekend aan producten die een beperkte impact hebben op het milieu in elke fase van hun levenscyclus, vanaf de ontginning van de grondstoffen tot de uiteindelijke afvalverwerking. Momenteel gaat het om 27 categorieën van producten en diensten, gaande van afwasmiddelen tot toeristische verblijven, textiel en televisietoestellen. Voor elk van deze categorieën worden er regelmatig strikte criteria bepaald die betrekking hebben op de milieu-impact, zonder daarom de vereisten op het niveau van de kwaliteit van de producten uit het oog te verliezen. Deze criteria zijn zodanig vastgelegd dat, op het moment zij in werking treden, maximaal 30% van alle producten op de markt het ecolabel kunnen verwerven. Jaar na jaar worden deze criteria strenger.

De website www.ecolabel.be is zowel bedoeld voor consumenten als voor producenten en voor openbare en privékopers en is in drie talen beschikbaar (FR/NL/DE). De consumenten vinden er een lijst van alle producten met een milieukeurmerk die te koop zijn op de Belgische markt. De producenten kunnen er meer informatie vinden over de criteria en de toekenningsprocedures. En de kopers kunnen er vernemen welke mogelijkheden er bestaan om milieubewust aankopen te doen, dankzij het Europese milieukeurmerk. Deze website zal regelmatig worden bijgewerkt om aan iedereen de kans te bieden zijn steentje bij te dragen tot de bescherming van ons leefmilieu.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here