Spirit keurt de grondwet goed

Vandaag behandelde de senaat het verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa. SPIRIT keurde het verdrag goed. De Vlaamse links-liberalen wijzen in het debat op die thema's die meer Europese aandacht verdienen: het versterken van de Europese veiligheidsgemeenschap, het vergroten van de rol van de constitutionele regio's en het uitbouwen van een sociaal Europa.

Senator Lionel Vandenberghe (SPIRIT): "De voornaamste doelstelling van de Europese Unie is de opbouw van vrede en stabiliteit in Europa". Als pacifistische partij vraagt SPIRIT dat bij de toepassing van het Europees veiligheidsbeleid ruime aandacht gaat naar de niet-militaire aspecten van het veiligheidsbeleid waardoor de EU vooral met het gezag van een civiele macht kan optreden.

In de grondwet wordt de aanzet gegeven tot de uitbouw van een sociaal Europa. "Een sociaal Europa moet een correctie zijn op het louter economische Europa. Vandaag ligt de klemtoon nog te veel op concurrentie en economische liberalisering. Wil het Europees project slagen dan zal sociaal beleid veel meer aandacht moeten krijgen van de Europese instellingen", zo stelt Lionel Vandenberghe.

Deze Europese grondwet is niet volmaakt. De goedkeuring ervan door alle lidstaten zal geen sinecure zijn. Toch keurt SPIRIT de grondwet goed. "Beter een onvolmaakte grondwet als bouwsteen voor een Europese toekomst, dan helemaal geen grondwet", zo besluit Lionel Vandenberghe.

LAAT EEN REACTIE ACHTER