De Gordel is goed, de Brussels Metropolitan Region is beter

Op zondag 5 september neemt Sven Gatz deel aan de Gordel. Hij doet dat al meer dan 20 jaar trouwens. Gatz is het zonder meer eens met de politieke boodschap die de Gordel uitdraagt: respect voor de Vlaamse Rand rond Brussel. Die slogan schraagt de Gordel nu al verschillende decennia, maar de tijd staat inmiddels niet stil. De uitdaging om de stedenbouwkundige en culturele druk vanuit Brussel op de Rand in goede banen te leiden blijft actueel maar er is meer. Vandaag gaat het niet alleen meer om de spanning tussen hoofdstad en Rand, het gaat meer en meer om de sociaal-economische dynamiek van een groter gebied, Metropolitan Brussels dat een belangengemeenschap is van Brussel en grote delen van Vlaams- én Waals-Brabant.

Sociaal-geografen hebben deze ruime regio die geen 19 maar tot 81 gemeenten omvat al lang geleden in kaart gebracht en recent hebben ook de werkgeversorganisaties VBO (fed), Voka (Vl), UWE (W) en Beci (Br) besloten om deze grote regio een duw in de rug te geven. Sven Gatz sluit zich hierbij aan en zal daarom zondag de "Metropolitan Gordel" van de Brussels Metropolitan Region doen: eerst gaat hij 's ochtends 1 km zwemmen in het Olympisch zwembad van Molenbeek op Brussels grondgebied, daarna doet hij de Gordel van 100 km in Vlaanderen en om af te ronden in de late namiddag doet hij nog een jogging van 10 km in Waals-Brabant er bovenop.

Het gaat hier niet om de uitbreiding van de administratieve grenzen van Brussel, die kunnen gerust blijven wat ze zijn. Het gaat wel om een toekomstgerichte visie op een groot hefboomgebied in en rond Brussel op het vlak van economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, leefmilieu en mobiliteit. Het Vlaams karakter van de Rand versterken en de samenwerking tussen Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant intenser maken is compatibel en complementair. In die zin is de politieke triatlon die Gatz wil doen beslist niet in tegenspraak met de Gordel, hij is alleen groter en ambitieuzer.

PRAKTISCH

8u00: Start zwemmen in Zwembad Louis Namêche – Van Kalckstraat 93 – 1080 Molenbeek

10u00: Start fietsen aan het Gordeltrefpunt te Dilbeek

16u00: Start lopen aan het Station van Lembeek – Weerstandstraat – 1502 Lembeek-Halle

Belangrijke voetnoot: Bij slecht weer gaat deze ambitieuze sportprestatie niet door

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here