Opnieuw bedrog met beroepengidsen

De Koninklijke Unie van de Middenstand waarschuwt ons voor volgende oplichters praktijken. Zelfstandigen, handelaars en gemeentelijke diensten uit verschillende regio's ontvingen onlangs een factuur die uitgaat van de "Banque centrale de données économiques". De factuur is een uitnodiging voor betaling voor een nieuwe inschrijving in een handelsregister en een professioneel register van ambachtslui en industriëlen. Het gebruikte logo lijkt sterk op het officiële logo van de FOD Economie en kan voor verwarring zorgen. De FOD Economie waarschuwt voor deze praktijk en vraagt u om zeker niets te betalen zonder zich eerst grondig te informeren!

Hoe werkt het bedrog? U ontvangt per brief, fax of e-mail een bericht waarin men u verzoekt de adresgegevens van uw onderneming, openbare besturen of vzw te corrigeren met het oog op een bijwerking. Men vraagt u het document te ondertekenen en terug te sturen. U bent dan gebonden door een buitensporig duur contract dat pas 2 of 3 jaar later afloopt en vaak ook stilzwijgend wordt verlengd. Een andere werkwijze is: u ontvangt een factuur die laat veronderstellen dat er al een contract werd afgesloten, terwijl dat niet het geval is. Vaak gaan deze brieven en facturen uit van firma's die in het buitenland zijn gevestigd: zo ontmoedigen men het slachtoffer om juridische stappen te zetten.

Meestal gaat het over een factuur uitgegeven op naam van een onderneming met een logo dat sterk lijkt op dat van de FOD Economie. Met opschriften zoals: "Dringend – dadelijk te behandelen" en "een termijn van 5 werkdagen om het publicatieaanbod te aanvaarden" stimuleert men de ontvangers om snel te betalen, zonder de gegevens van de afzender te verifiëren. Die laatste vermeldt zijn naam en rekeningnummer in Spanje, maar geen enkel adres of contactpunt. Indien men de gevraagde som van 595 euro voor een halfjaar betaalt, is men gebonden aan een contract van 2 jaar. Het contract wordt na het aflopen van deze periode, jaarlijks automatisch verlengd, behalve indien men drie maanden vooraf aangetekend opzegt!

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie voert een onderzoek om de uitgever van deze mailing te identificeren en zal de nodige maatregelen nemen. Een raadgeving is belangrijk: betaal niets zonder u grondig te informeren! Klachten in verband hiermee kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie per e-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here