Zelfverwonding kan vele vormen aannemen

Zelfverwonding kan vele vormen aannemen, gaande van krassen en ergens tegen slaan tot zichzelf snijden of branden. De redenen of aanleidingen hiertoe kunnen zeer verschillend zijn. Ze kunnen verband houden met recente gebeurtenissen of ervaringen uit het verleden. Gewoonlijk heeft iemand die tot zelfverwonding overgaat, niet de bedoeling om zelfmoord te plegen. Het blijkt soms juist een manier te zijn om zelfdoding te voorkomen, er niet langer aan te denken, of om het leven 'draaglijker' te maken in het algemeen.

Het gebeurt echter wel dat iemand die zichzelf verwondt, zo ontredderd geraakt, dat zelfdoding overwogen wordt. Het gebeurt echter evenzeer dat iemand zichzelf pijn doet zonder goed te weten van waaruit deze aandrang komt. Er is dan enkel een gevoel van radeloosheid en het idee dat men 'iets' met zichzelf moet doen.

Het komt vooral voor bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis, maar ook bij andere persoonlijkheids- stoornissen. Zelfverwonding heeft op korte termijn nogal eens positieve gevolgen. (ontspanning, gevoel van controle, weer voelen dat je leeft, afname van negatieve gevoelens) Maar op de lange termijn zijn de gevolgen negatief: blijvende schade in de vorm van littekens, maar tevens zelfhaat, gevoelens van schuld, zwakte of waardeloosheid.

Ook bestaat het gevaar van een vicieuze cirkel waarbij de zelfverwondingen elkaar opvolgen. Het is dan ook goed om het stoppen met zelfverwondend gedrag een belangrijke plaats te geven in een behandeling. Meer weten… http://users.skynet.be/fa871520/Home.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here