...

Onwerkbaar zonder maximumlimiet aantal asielzoekers

Onwerkbaar zonder maximumlimiet aantal asielzoekers - tentEuropees asielsysteem onwerkbaar zonder maximumlimiet aantal asielzoekers

In het Europees Parlement werd een ontwerprapport over de hervorming van het Europees asielsysteem voorgesteld. Dit rapport geldt als basis voor de verdere onderhandelingen tussen de verschillende fracties in het parlement. Europees Parlementslid Helga Stevens ziet nog steeds geen spoor van een maximumlimiet op het aantal asielzoekers dat Europa kan ontvangen: “Dat is nochtans een essentieel element in elk werkbaar en realistisch asielsysteem. Zonder plafond creëer je geen draagvlak in de verschillende lidstaten en bij hun bevolkingen. En dat is noodzakelijk om een beperkt aantal asielzoekers te kunnen herverdelen en op een degelijke manier op te kunnen vangen. Bovendien moet de focus eerder op meer en betere opvang in de herkomstregio’s liggen. Op dat vlak doen de oliestaten niets of onmenselijk weinig.”

Cecilia Wikström, een Zweeds Europarlementslid van de liberale ALDE-fractie, schreef dit rapport en legt de focus echter op een versneld hervestigingsbeleid in Europa, met makkelijkere gezinshereniging. Stevens: “Ook de N-VA vindt dat asielaanvragen sneller behandeld moet worden, maar verzet zich in elk geval tegen een soepeler systeem van gezinshereniging. Asielzoekers die nog maar claimen dat ze familie hebben in België zouden in afwachting van mogelijke erkenning, meteen moeten worden overgebracht naar hier. Maar indien deze bewering later foutief blijkt, kunnen deze illegale asielzoekers wellicht zelfs niet worden teruggestuurd. Want de opvang in vele Europese lidstaten is volgens Europese rechtspraak te penibel om deze zogenaamde Dublintransfer toe te laten. Een onverantwoord voorstel dus.”

Hiernaast moeten alle lidstaten hun asielverantwoordelijkheid opnemen. Stevens: “Zo zal de rest van Europa tijdelijk geen asielzoekers meer opnemen uit landen zoals Italië en Griekenland, als deze hun buitengrenzen niet effectief bewaken. Anderzijds zullen lidstaten uit bijvoorbeeld Oost-Europa gesanctioneerd worden als zij hun hervestigingsplicht niet nakomen. Dit asielsysteem heeft enkel kans op slagen als iedereen er aan meewerkt.”

Om het noodzakelijk draagvlak voor migratie te versterken, vindt Stevens dat de EU de blokkeringen moet opheffen die de inburgering en activering van vluchtelingen bemoeilijken: “Noch de Commissie, noch Wikström legden dergelijke voorstellen op tafel. In de komende onderhandelingen zal onze N-VA-delegatie er alles aan doen om deze zaken wél op de agenda te plaatsen.”