Bedenkingen bij het kiezen van de grootste Belg

Ronduit N-VA! heeft heel wat bedenkingen bij de verkiezing van de grootste 'Belg'. Het herleiden van een per definitie complexe werkelijkheid tot een lijstje, is lachwekkend en weinig ernstig. Ook het recupereren van heel wat figuren onder de noemer 'Belg' getuigt van weinig geschiedkundige ernst. Voor de jongeren van de N-VA ruikt heel dit 'grootste Belg spektakel' naar goedkope koekendozenromantiek. En als ze dan toch iemand zouden moeten nomineren, dan maakt Jules Destrée een goede kans. Hij wist het immers al in 1912 en liet het ook aan de koning weten: 'Sire, il n'y a pas de Belges'.

Lees hier het volledige persbericht.

Jules Destrée is grootste 'Belg'

De Vlaamse publieke omroep VRT kondigde maandag met veel trots de geboorte aan van een nieuw cross-mediaal vehikel waarmee het 'Belgisch natiegevoel' versterkt moet worden. De krant De Standaard leent gewillig haar bladzijden aan deze nonsens. Ronduit N-VA! vindt dat het concept van 'De grootste Belg' op geen enkele manier steek houdt.

Om te beginnen behoort niet het ontwikkelen van een Belgische, maar wel van de Vlaamse identiteit tot de opdrachtverklaring van de VRT. Volgens de N-VA-jongeren gaan die twee opties in de 21ste eeuw niet meer samen. Aan een keuze tussen Vlaams of Belgisch valt vandaag de dag niet meer te ontsnappen, al doen de VRT en De Standaard toch krampachtig hun best. Want hoewel men het spelletje onder Belgische noemer wil plaatsen, blijkt dat de Franstalige openbare omroep haar eigen zoektocht naar een grootste 'Belg' organiseert. In de praktijk zullen er dus twee grootste 'Belgen' zijn, een Vlaamse en een Franstalige. Als nu ook nog de Duitstaligen op zoek gaan is het plaatje compleet.

Ronduit N-VA! plaatst ook vraagtekens bij de recuperatie van historische figuren als zijnde 'Belgen'. De geschiedkundige en geografische afbakening van termen als België, Vlaanderen of Nederland is geen eenvoudige klus. Henri Pirenne was zich daar in zijn monumentale 'Histoire de la Belgique' terdege van bewust, in tegenstelling tot zij die hem vandaag naar voor schuiven als de mascotte van 's lands glorierijk verleden.

Daarnaast stelt Ronduit N-VA! zich vragen bij het hele idee van lijstjes. Door dergelijke lijstjes te maken reduceert men de per definitie complexe werkelijkheid tot simpele namen. Bovendien kan men zich afvragen of een persoon enkel op eigen kracht tot blijvende dingen in staat is. Niet het individu, maar wel de groepen of de gemeenschappen hebben onze geschiedenis vorm gegeven. Een gemeenschap is immers veel meer dan de som van de individuen. Je krijgt sterk de indruk dat de Grote Democraten van vandaag echt wel bang zijn voor argumenten die de rol van samenlevingsverbanden in de verf zetten. Ze bewieroken liever de grote geesten en voor alles de grote leiders. Hoe ze dat doen rijmen met democratie is ons niet duidelijk.

De N-VA-jongeren vinden dat heel het 'grootste-Belg- spektakel' ruikt naar goedkope koekendozenromantiek en dat het in geen enkel opzicht bijdraagt tot gemeenschapsvorming. De VRT en De Standaard zouden op z'n minst het spelletje moeten reduceren tot z'n ware proporties, en toegeven dat een bevraging van de Vlaamse publieke opinie alleen maar kan leiden naar de 'grootste Vlaming', voor zover dat een eenduidige term is in de geschiedenis.

En als we dan toch iemand van de andere taalrol moeten nomineren, dan kiest Ronduit N-VA! voor Jules Destrée, de man die bijna een eeuw geleden al zei: "Sire, il n'y a pas de Belges".

Meer lezen van Jules Destree…
http://www.academiedelitterature.be/academie-presentation-1.php

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here